Pozvánka na konferenci Vytápění Třeboň 2015

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás pozvali na 23. konferenci Vytápění Třeboň 2015, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění. Toto prestižní setkání topenářů se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni ve dnech 19. až 21. května 2015.

Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Této příležitosti můžete využít nejen k získání odborných poznatků, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Pozvánku s programem, přihlášku a podrobné organizační informace naleznete zde.

Vaše KORADO

Generální partne – KORADO, a.s.

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

5. 5. 2015