Ilustrační obrázek

Často kladené dotazy

Podívejte se, co vše se děje ve světě topení.

Obecné

Jakým způsobem je možné objednat produkty Vaší společnosti?

Distribuce našich produktů probíhá výhradně prostřednictvím doporučené sítě odborných obchodů, kde Vám ochotně poradí s výběrem a předloží cenovou nabídku. Objednání napřímo z výrobního závodu není možné. My, jakožto výrobce nemáme skladové zásoby, některé běžnější modely mohou mít však skladem naši obchodní partneři. V ostatních případech jsou dodací lhůty, po objednání obchodním partnerem u nás v řádu 2-4 týdnů, záleží na konkrétním typu produktu.

Kde si mohu Vaše výrobky reálně prohlédnout?

V současnosti je možné vidět kompletní sortiment v showroomu Křižíkova v Praze nebo v showroomu Kaštanová v Brně.

Nabízený sortiment je také prezentován na internetových stránkách prostřednictvím katalogů.

Pro inspiraci také nabízíme fotodokumentaci referenčních realizací.

Jak vyberu vhodné otopné těleso?

Jak vyberu vhodné otopné těleso?

Pro výběr vhodného radiátoru je nutné si položit základní otázky.

 • Jaký potřebuji tepelný výkon?
  • Potřebný výkon odpovídá tepelné ztrátě místnosti
  • Výpočet tepelných ztrát je uveden v projektové dokumentaci otopné soustavy
 • Do jakého prostoru chci radiátor osadit?
  • Suché x vlhké prostředí
  • Prostorové omezení (délka, výška, hloubka, umístění termostatické hlavice)
  • Trvale temperované prostředí x občasně vytápěný objekt
 • Co od otopného tělesa očekávám?
  • Účelnost
  • Design
  • Sušení
  • Cenové mantinely

Na základě Vašich požadavků pak můžete vybírat z našeho sortimentu, který má následující základní dělení.

 • Otopná desková tělesa RADIK
  • Dělí se dle způsobu připojení (boční nebo spodní)
  • Dělí se dle vzhledu čelní desky (profilovaná, hladká, hladká s jemnými prolisy)
  • S integrovaným termostatickým ventilem x bez integrovaného termostatického ventilu
  • Horizontální x vertikální
  • Doplňkovým sortimentem je sušák
 • Otopná trubková tělesa KORALUX
  • 5 základních modelů lišících se průměrem a osovou vzdáleností vodorovných trubek
  • Doplňkovým sortimentem je sušák a věšák
 • Otopná designová tělesa KORATHERM
  • Horizontální x vertikální
  • Doplňkovým sortimentem je sušák a věšák
 • Konvektory
  • S ventilátorem x bez ventilátoru
  • Dělí se dle způsobu „umístění“: do podlahy, na podlahu, na zeď, na fasádu nebo do atypického prostoru

Lze navrhnout výkonově odpovídající otopná tělesa na základě rozměrů místnosti?

Určování velikosti těles na základě vnitřních objemů místností bylo v minulosti velice oblíbené, neboť se jednalo o velmi jednoduchý výpočet, ale bohužel z dnešního pohledu velmi nepřesný. Proto doporučujeme vycházet z projektu otopné soustavy, který jednoznačně určuje tepelné ztráty jednotlivých místností a teplotní spád otopné soustavy, na jejichž základě Vám dokážeme nabídnout výkonově odpovídající otopná tělesa.

Jak určit tepelný výkon pro jiný teplotní spád?

Výkon každého otopného tělesa se mění v závislosti na teplotním spádu.

Podle normy EN 442 (Otopná tělesa) musí být tepelný výkon měřen v nezávislé akreditované laboratoři pro teplotní spád 75/65/20°C. To znamená vstupní teplonosnou látku do tělesa o teplotě 75°Cvýstupní teplonosnou látku z tělesa o teplotě 65°C při návrhové teplotě vzduchu 20°C ve vytápěném prostoru.

Pokud se tyto teploty změní, dojde i ke změně tepelného výkonu tělesa. Z toho důvodu nabízíme v našich katalozích výkony těles vždy pro několik běžně užívaných teplotních spádů (90/70/20, 75/65/20, 70/55/20, 55/45/20). Pokud používáte jiný teplotní spád, než je uvedený v našich materiálech, můžete použít naše interaktivní konfigurátory, které umožňují přepočítat výkony pro libovolný teplotní spád.

Mohu Vaše radiátory použít v otopném systému se samotížným oběhem?

RADIK - ANO, ale pouze následující typy: KLASIK, KLASIK – R, KLASIK – Z, PLAN KLASIK, PLAN KLASIK – R, LINE KLASIK, LINE KLASIK – R, HYGIENE, CLEAN

KORALUX - ANO

KORATHERM - NE

KONVEKTORY - NE

Jakým způsobem doporučujete připojit Vaše otopná tělesa na soustavu s nuceným oběhem z hlediska použitých armatur?

Doporučujeme připojit otopné těleso tak, aby armatura umožnila následující:

  • regulaci průtoku teplonosné látky
  • možnost uzavření na straně vstupu i výstupu
  • regulaci teploty vzduchu ve vytápěné místnosti

Důležité pro praxi - doporučené použití armatur:

1. potrubí vstupní vody:
2. potrubí výstupní vody:
  • šroubení minimálně s uzavírací funkcí (otopné těleso odstaveno, otopná soustava v provozu)
  • šroubení také s regulační funkcí nebo s možnosti vypouštění a napouštění otopného tělesa (nutno použít speciální přípravek)
  • šroubení s příslušnými funkcemi může být integrováno do připojovací armatury ("H" armatury - potrubí vstupní i výstupní vody většinou s roztečí 50 mm)

Toto doporučení vychází z požadavku dané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu Sb. č. 193/2007.

Citace vyhlášky: Sb. 193/2007 § 4, část čl.1

…Každé otopné těleso se vybavuje ventilem s uzavírací a regulační schopností s regulátorem pro zajištění místní regulace a u dvoubodového napojení, vyjma jednotrubkových otopných soustav, též regulačním šroubením, pokud se nejedná o případ podle § 7 odst. 5“

Lze používat měřiče tepla (rozdělovače nákladů) na Vašich otopných tělesech?

Použití poměrových měřičů na našich otopných tělesech je možné a velmi běžné. Společnost KORADO, a.s. však není dodavatelem těchto systémů, tudíž způsob měření a montáže měřičů tepla na otopné těleso je „know-how“ firem, které tyto indikátory vyrábějí. S dotazy se proto prosím obraťte přímo na dodavatele konkrétního rozdělovače nákladů. 

Dojde-li při montáži k mechanickému, či jinému porušení povrchové úpravy otopného tělesa, zaniká záruka na povrchovou úpravu a těsnost otopných těles pro obě strany desky, na které jsou měřiče upevněny. Vymezenou hranicí pro ztrátu záruky je plocha ve vzdálenosti 250 mm od místa mechanického nebo tepelného poškození desky (místo sváru, povrch s odstraněnou povrchovou úpravou při přípravě spoje apod.) a jakákoli jiná vada způsobená takovým mechanickým či jiným porušením povrchové úpravy.

Existuje možnost opravit mechanické poškození laku otopných těles?

Opravný lak - CRAMER

Opravný lak se štětečkem je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.

Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

 
 
Keramický emailový sprej

Keramický emailový sprej je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.

Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Více informací o povrchové úpravě

Jakým způsobem mohu otopná tělesa čistit?

Otopná tělesa s finální povrchovou úpravou mohou být očištěna pomocí vhodných vodou ředitelných čisticích prostředků používaných běžně v domácnosti, aniž by docházelo k jakýmkoliv nepříznivým změnám lakovaného povrchu. Tyto přípravky nesmí být abrazivní (odírají nátěrový povlak) ani silněji alkalické nebo kyselé (chemicky agresivní).

Jednoduchý způsob údržby, deskových a designových horizontálních těles, je možný pomocí čistícího kartáče (obj.č.: Z-D029). Pro jeho použití není třeba provádět demontáž mřížky ani bočních krytů. Délka čistícího kartáče je 1,135 m, štětiny jsou živočišného původu (kozí vlas), rukojeť je dřevěná.

Jak řešit případné reklamace výrobků společnosti KORADO, a.s.?

Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací:

tel.: 465 506 820, 465 506 822
fax: 465 531 066
e-mail: [email protected]

Desková otopná tělesa – RADIK

Jak nahradit článkový radiátor za deskový?

Pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových těles s připojovací roztečí 500 mm je určen model RADIK KLASIK - R. Velikost nového tělesa si můžete pohodlně nalézt v této tabulce. Zde naleznete adekvátní velikost nového tělesa za předpokladu, že se nemění parametry otopné soustavy ani objektu (zateplení, nová okna, apod.). Provádíte-li stavební změny ve větším rozsahu, doporučujeme přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností, aby nedošlo k předimenzování otopných těles.

Jaké regulační armatury jsou použity u deskových otopných těles v provedení VK?

Vždy byla použita regulační armatura firmy HEIMEIER, která patří v této oblasti k evropské špičce. Číselné označení je vyraženo na čelní ploše ventilu a lze jej odečíst po sejmutí ruční nebo termostatické hlavice. Pokud je třeba regulační armaturu v otopném tělese vyměnit, je bezpodmínečně nutné ventil nejprve podle vyražených čísel identifikovat a teprve pak objednat. Uvedené armatury nejsou v žádném případě mezi sebou zaměnitelné s výjimkou 4333 a 4360, které zaměnit lze.

 

1. 1994 až 1997 - ventilová vložka se závitem M 22 x 1,5 a označením 4326 (obj.č.: Z-ND-004)
2. 1997 až 2000 - ventilová vložka se závitem G ½ a označením 4324 (obj.č.: Z-ND-005)
3. 2000 až 2005 - vložený ventil se závitem G ½ a označením 4340 (obj.č.: Z-ND-009)
4. 2005 až 2015 - vložený ventil se závitem G ½ a označením 4333 (obj.č.: Z-ND-015)(v modelech VKM a COMBI VK již od 4/2004).
5. Od 2015 - vložený ventil se závitem G ½ a označením 4360 (obj.č.: Z-ND-057)

 

Jsou do ceny otopných deskových těles RADIK započítány prvky pro jejich upevnění?

Drtivá většina deskových otopných těles RADIK je v základní výbavě dodávána včetně potřebného počtu odpovídajících upevňovacích prvků na stěnu. Jedinou výjimku tvoří model RADIK VKU, u kterého konzola není součástí základní výbavy a je ji nutné objednat navíc, dle přání zákazníka.

Přehled variant upevňovacích prvků je uveden v katalogu KORAMONT.

RADIKNavrtávací konzola 15/120

Všechny modely a typy kromě:
-  RADIK VKU

   VKM-U

   MATERNELLE VK

   MATERNELLE VKL
-  typ 10 u všech modelů

   s navařenými příchytkami

Navrtávací konzola 15/100/70

Typ 10 u všech modelů s navařenými příchytkami

Jak mám demontovat horní mřížku a bočnice u deskového otopného tělesa RADIK?

Pro tělesa vyrobená po roce 2011:

 • Nejprve je nutné vycvaknout držák horního krytu.

 • Následně se sejme boční krytka KORADO.

 

 • Boční kryt se nejprve posune směrem nahoru (rukou klepnout zespodu krytu) a následně odejme do boku (dle šipek na schématu).

 

 • Nyní je již možné posunout a sejmout horní kryt otopného tělesa / mřížky.

 

Pro tělesa vyrobená před rokem 2011:

Demontáž

 • Nejprve je třeba uchopit boční kryt v místě horního a dolního otvoru a opatrně ho (cca o 1 mm) vodorovně posunout po vývodkách směrem od otopného tělesa.
 • Následně se lehce klepne (otevřenou dlaní) na spodní hranu bočnice směrem nahoru (bočnice se posune cca 2 mm nahoru).
 • Boční kryt se znovu opatrně vodorovně posune po vývodkách směrem od tělesa.
 • Tento postup se provede i na protilehlé bočnici.
 • Horní mřížku je třeba posunout ve vodorovném směru na jednu stranu tak, aby na straně druhé již mřížku nepřekrývala horní zaoblená hrana bočnice. Konec mřížky se opatrně vyzdvihne nad bočnici.
 • Totéž se provede i s druhým koncem mřížky.
 • Mřížka je v tělese fixována plastovým "hákem" ve tvaru "J". Je nutné pohledem zjistit kde, respektive na které straně radiátoru (vpředu nebo vzadu) je "svislá nožička" tohoto háku.
 • Následně se mřížka opatrně svisle nahoru vyzdvihne (max. 3mm) a pak následně se pomalu natáčí a vyzdvihujte tak, aby se s mřížkou současně vytahoval i hák respektive jeho "svislá nožička", ne obráceně! Dojde tak k uvolnění háku a tím i k demontáži mřížky.
 • Hák se z mřížky vyjme.  
 • Je třeba si pamatovat, ve kterém otvoru mřížky byl hák a jakým směrem byl orientován. Totéž platí o mřížce.  

Zpětná montáž

 • Mřížka (bez háku) se položí na otopné těleso.
 • Konce mřížky se postupně zasunou pod zaoblené hrany bočnic.
 • Jednou rukou umístěnou na bočnici (zhruba v polovině výšky radiátoru) je třeba jemně vodorovně tlačit směrem k tělesu a druhou lehce „poklepat“ (otevřenou dlaní) na horní zaoblenou hranu bočnice směrem shora dolů - bočnice  tak zapadne do vývodek otopného tělesa.
 • Mřížka se následně zafixuje hákem - hák se zasune do původního otvoru. Toto se provádí mírně zešikma "po špičce" písmene "J", a teprve až bude hák na straně špičky zcela zasunut, tak se dotlačí i na straně „nožičky“.

Jakým způsobem mohu jednoznačně identifikovat otopné těleso RADIK, které mám doma?

Identifikace našeho deskového otopného tělesa je realizována potiskem s udáním data a času výroby, umístěným vlevo dole na zadní straně přední desky tělesa.

 

 

Je možné objednat náhradní bočnice, mřížky a příslušenství k jejich upevnění?

Ano, náhradní díly krytů deskových otopných těles je možné samostatně objednat (viz níže).

Rozbor objednacího kódu:

př.: Z-BKN-22-300

22 = typ tělesa

300 = výška tělesa 

 

Boční kryty pro tělesa RADIK vyrobená po roce 2011

Výška H (mm)

TYP 11, 20, 21

TYP 22

TYP 33

200

-

Z-BKN-22-200R

Z-BKN-33-200R

300

Z-BKN-11-300R

Z-BKN-22-300R

Z-BKN-33-300R

400

Z-BKN-11-400R

Z-BKN-22-400R

Z-BKN-33-400R

500

Z-BKN-11-500R

Z-BKN-22-500R

Z-BKN-33-500R

554

Z-BKN-11-554R

Z-BKN-22-554R

Z-BKN-33-554R

600

Z-BKN-11-600R

Z-BKN-22-600R

Z-BKN-33-600R

700

Z-BKN-11-700R

Z-BKN-22-700R

Z-BKN-33-700R

900

Z-BKN-11-900R

Z-BKN-22-900R

Z-BKN-33-900R

 

Rozbor objednacího kódu:

př.: Z-HK-22-040

22 = typ tělesa

040 = výška tělesa (400 mm)

 

Horní kryty/mřížky pro tělesa RADIK vyrobená po roce 2011

Délka L (mm)

TYP 11, 20, 21

TYP 22

TYP 33

400

Z-HK-11-040

Z-HK-22-040

Z-HK-33-040

500

Z-HK-11-050

Z-HK-22-050

Z-HK-33-050

600

Z-HK-11-060

Z-HK-22-060

Z-HK-33-060

700

Z-HK-11-070

Z-HK-22-070

Z-HK-33-070

800

Z-HK-11-080

Z-HK-22-080

Z-HK-33-080

900

Z-HK-11-090

Z-HK-22-090

Z-HK-33-090

1000

Z-HK-11-100

Z-HK-22-100

Z-HK-33-100

1100

Z-HK-11-110

Z-HK-22-110

Z-HK-33-110

1200

Z-HK-11-120

Z-HK-22-120

Z-HK-33-120

1400

Z-HK-11-140

Z-HK-22-140

Z-HK-33-140

1600

Z-HK-11-160

Z-HK-22-160

Z-HK-33-160

1800

Z-HK-11-180

Z-HK-22-180

Z-HK-33-180

2000

Z-HK-11-200

Z-HK-22-200

Z-HK-33-200

2300

Z-HK-11-230

Z-HK-22-230

Z-HK-33-230

2600

Z-HK-11-260

Z-HK-22-260

Z-HK-33-260

3000

Z-HK-11-300

Z-HK-22-300

Z-HK-33-300

 

 

Rozbor objednacího kódu:

př.: Z-DHK-20

20 = typ tělesa

 

Držáky horního krytu pro RADIK

Název

Objednací

číslo

 

Držák horního krytu Radik pro typ 11

Z-DHK-11

Držák horního krytu Radik pro typ 20, typ 21 – pro H 500, 600, 900

Z-DHK-20

Držák horního krytu Radik pro typ 21 - pro H 200, 300, 400, 554

Z-DHK-21

Držák horního krytu Radik pro typ 22 a 33 - pro H 200, 300, 400, 554

Z-DHK-22

Držák horního krytu Radik pro typ 22 a 33 - pro H 500, 600, 900

Z-DHK-22-2

Držák horního krytu Radik pro typ 20 - 33 - transparentní

Z-ND-038

Držák horního krytu Radik pro typ 20 - 33 - bílý

Z-ND-046

        

Držáky bočního krytu pro RADIK

                                                                   

Zámek plastový do bočního krytu: Z-ND-011.                    

Pro tělesa RADIK do roku 2011.                                        

 

Krytka KORADO: Z-ND-039.

Pro tělesa RADIK od roku 2011.

Trubková otopná tělesa – KORALUX

Jak správně umístit otopné trubkové těleso, aby nedocházelo ke korozi?

Koroze obvykle není otázkou kvality trubkového tělesa, ale vnějšího prostředí působícího na povrch tělesa (relativní vlhkosti vzduchu v místnosti) a jeho umístění v prostoru.

Pro maximální ochranu proti korozi je třeba, aby …

… bylo otopné těleso umístěno mimo dosah dostřikující vody (především se jedná o oblast nad vanou / sprchovým koutem – zóna 0 a 1).

Na otopná tělesa umístěná v dosahu rozprašování vodních či agresivních roztoků se tudíž nemohou vztahovat záruční nároky z titulu koroze nebo vzhledové změny povrchu.

(U kombinovaných nebo přímotopných trubkových těles je nezbytné, aby se zásuvka nacházela až v zóně 3 (0,6m od hranice vany, sprchového koutu).

 byl prostor, v němž se otopné těleso nachází, dostatečně větraný.

To znamená, že je zajištěna dostatečná výměna vzduchu. V těchto prostorách může snadno docházet, zvláště u vypnutých a proto studených otopných prvků, ke srážení vlhkosti ze vzduchu ve formě kondenzátu na chladných otopných tělesech. Takto zkondenzovaná vlhkost následně nepříznivě působí na povrch tělesa a při dlouhodobém působení způsobuje jeho korozi.

V případě, že nelze pravidelné větrání realizovat, případně není-li trvalá výměna vzduchu zajištěna, je nutný kontinuální provoz otopných těles, aby bylo zabráněno vzniku chladných ploch, na kterých by docházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Požadavky na větrání:

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými modely otopného trubkového tělesa KORALUX?

 • Označení modelů LINEAR znamená, že vodorovné trubky jsou rovné

 

 • Označení modelů RONDO znamená, že vodorovné trubky jsou prohnuté

  

 • Označení modelů - M znamená, že otopné těleso má také středové připojení

  

 • Označení modelu NEO znamená, že se jedná o jednostranné trubkové otopné těleso

 

Model KORALUX

Zkratka

Průměr vodorovných trubek [mm]

Rozměr ocelových D profilů [mm]

Rozteč (osová vzdálenost) vodorovných trubek [mm]

LINEAR

MAX

KLM

Ø 24

41 x 35

35

MAX - M

KLMM

COMFORT

KLT

Ø 24

41 x 35

40

COMFORT - M

KLTM

CLASSIC

KLC

Ø 20

40 x 30

40

CLASSIC -  M

KLCM

EXCLUSIVE - M

KLXM

Ø 22

40 x 30

40

RONDO

MAX

KRM

Ø 24

41 x 35

35

MAX - M

KRMM

COMFORT

KRT

Ø 24

41 x 35

40

COMFORT - M

KRTM

CLASSIC

KRC

Ø 20

40 x 30

40

CLASSIC - M

KRCM

EXCLUSIVE - M

KRXM

Ø 22

40 x 30

40

             STANDARD

KS

Ø 20

40 x 30

80

 

 

Lokální větrací jednotky

Je možné na větrací jednotky čerpat finanční prostředky z dotací?

Lokální rekuperační jednotka KORASMART TUBE 2400 a KORASMART TUBE 2400E je nově registrovaná v dotačním programu „Nová Zelená úsporám“. Při splnění podmínek dotačního programu je tedy možné čerpat na jednotky podporu 75. 000 - 100.000,- Kč. Více informací ohledně dotací naleznete na oficiálních stránkách programuV rámci programu jsou také poskytovány finanční prostředky pro nákup vybraných centrálních větracích jednotek z řady Ventbox.

 

Jak je řešen odvod případného kondenzátu?

Za běžného provozu je vlivem proudění vzduchu vlhkost bezpečně odvedena do venkovního prostředí bez toho aniž by zkondenzovala uvnitř jednotky. Nicméně ojedinělou tvorbu kondenzátu nelze úplně vyloučit a proto jsou naše lokální větrací jednotky díky své konstrukci a způsobu montáže (sklon propojovací trubky) schopné odvézt případný kondenzát na vnější stranu obvodové konstrukce, kde přirozeně odkápne do okolního prostředí.

Jak složitá je montáž a následná údržba lokálních větracích jednotek?

U každé jednotky je přiložený podrobný popis montáže, podle kterého lze výrobek správně instalovat. Montáž obecně doporučujeme svěřit odborné montážní firmě, která si poradí zejména s vyvrtáním průchodu skrze obvodovou zeď objektu (jádrové vrtání) a následně větrací jednotku odborně zapojí do elektrické sítě.

Jádrové vrtání

Minimální šířka stěny
x [mm]

Průměr

vrtaného otvoru
D [mm]

Vnější průměr PVC trubky
d [mm]

Délka PVC trubky
L [mm]

KORAVENT 100

není omezeno

D ≥ 82

d = 80

L = 500
L =  1000

KORASMART 1300

není omezeno

D ≥ 120

d = 110

L = 390

KORASMART 1400

KORASMART TUBE 2400

x ≥ 270

D ≥ 162

d = 160

L = 500

KORASMART TUBE 2400E

 

Běžná údržba našich lokálních větracích jednotek spočívá ve včasné výměně filtrů.

Výměna filtru

Indikace výměny filtru - priorita

Varianty filtrů

 

I.

II.

Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

 

KORAVENT 100

znatelné snížení výkonu

indikace na displeji
=
 6 měsíců provozu

G3
F5
aktivní uhlí

-

 

KORASMART 1300
KORASMART 1400

indikace na displeji
=
změna elektrického proudu

6 měsíců
provozu

F7
aktivní uhlí

G3

 
 

KORASMART TUBE 2400

indikace LED kontrolkou

12 měsíců provozu

G3

G3

 

KORASMART TUBE 2400E

 

Jak je to s filtrací přiváděného vzduchu?

„Čerstvý“ venkovní vzduch v závislosti na okolním prostředí obsahuje různé množství nežádoucích látek (prachové částice, pyly, výfukové plyny, biologický zápach atd.), proto je při volbě způsobu větrání dobré pamatovat na reálnou kvalitu přiváděného venkovního vzduchu a volit odpovídající filtraci. Jiné podmínky jsou uprostřed zástavby velkoměsta, v blízkosti rušné komunikace, popřípadě výrobního areálu a jiné v horské oblasti u lesa.

Typy filtrů dle ČSN EN 779 pro běžné větrání

Příklady odloučených látek

Hrubý prach
G
x ≥ 10 μm

G1

listy, hmyz, textilní vlákna, písek,
létavý popílek, vodní kapky, vlasy

G2

G3

květní pyl, zvířený prach, mlha

G4

Středně hrubý prach
M (F)

M(F)5

výtrusy, cementový prach (hrubá frakce),
částice způsobující skvrny nebo usazování prachu

M(F)6

větší bakterie, zárodky na nosných částicích aerosolu,
PM 10 - prach

Jemný prach
F

F7

bakterie, výtrusy, nahromaděné saze, cementový prach (jemná frakce), tzv. "prach procházející plícemi"

Jemný prach
F
x ≥ 1 μm

F8

bakterie, saze, olejová mlha, tabákový kouř (hrubá frakce), kouř oxidů kovů (hrubá frakce)

F9

Adsorbce plynů
A
(aktivní uhlí)

A

lehké těkavé uhlovodíky VOC (volatile organic compounds), asfaltové, benzínové, dehtové a kerosinové výpary,
tělesné, civilizační, nemocniční, potravinářské, kuchyňské a hnilobné zápachy

Jak správně větrat?

V obytných místnostech dochází vlivem působení osob, použitých stavebních materiálů, spotřebičů atd. k postupnému znehodnocování kvality vnitřního ovzduší. Účinným větráním dokážeme zajistit dostatek čerstvého vzduchu a zároveň vytváříme zdravé a pohodlné prostředí pro uživatele.

Minimální požadovaná hodnota intenzity větrání v obytných místnostech (pokoje, ložnice, kuchyně apod.), je dle ČSN EN 15665/Z1 0,3 [h-1]. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu lze doporučit v souladu s ČSN EN 15251 rozmezí intenzity větrání 0,5 – 0,7 [h-1]. Tato hodnota nám říká, kolikrát za hodinu máme do místnosti přivézt čerstvý vzduch v množství, které odpovídá celkovému objemu větrané místnosti. V tabulce níže jsou uvedeny doporučené normativní hodnoty pro větrání v obytných budovách.

 

Jako hodnotící kriterium kvality vnitřního vzduchu se potom v praxi používá zejména koncentrace oxidu uhličitého CO2, popřípadě relativní vlhkost vzduchu.

Se zvýšenou vzdušnou vlhkostí přímo souvisí i problematika vzniku vlhkých míst na chladných místech interiéru a v konečném důsledku růst plísní.

Novinka
Novinka!

Podívejte se na naši novinku. Radiátor vhodný pro tepelná čerpadla RADIK V-POWER

To mě zajímá
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Nastavení
Povolit vše