Ilustrační obrázek

Kvalitní topení. Již 55 let.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. O kvalitě našich výrobků se v průběhu padesátileté historie firmy přesvědčilo více než 30 milionů zákazníků po celém světě. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění a uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Naším hlavním výrobním programem jsou desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX, designová otopná tělesa KORATHERM a kompletní sortiment konvektorů. Svůj výrobní program neustále rozšiřujeme nejen o nové modely otopných těles, ale i o zcela nové technologie a výrobky. Potvrzením tohoto trendu je úspěšná akvizice společnosti LICON HEAT s.r.o., díky které byl náš výrobní program doplněn o kompletní sortiment podlahových, lavicových, nástěnných a speciálních konvektorů. Dalším novým projektem je zavedení uceleného sortimentu lokálních větracích a rekuperačních jednotek, které významným způsobem rozšiřují výrobkové portfolio naší společnosti.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Naším cílem je zajistit maximální kvalitu výroby a odpovídající technické parametry našich výrobků, proto zaměstnáváme přední domácí i zahraniční odborníky v oblasti technického a designérského vývoje a úzce spolupracujeme např. s Technickou univerzitou v Liberci.

Díky tomu můžeme pravidelně rozšiřovat výrobní sortiment, zdokonalovat stávající výrobky a zlepšovat jejich technické, užitné i estetické vlastnosti.

Dále spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních externích spolupracovníků a stavovských sdružení. Díky pravidelnému kontaktu se zákazníky z řad laiků i odborníků získáváme nepostradatelné zkušenosti přímo z terénu, které následně zohledňujeme v dalším technickém vývoji a v samotné výrobě.
Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekologie a ochrana životního prostředí

Důsledný přístup k péči o životní prostředí již ve fázi projektování nového výrobního závodu nás zařadil mezi nejekologičtější a nejšetrnější výrobce v oblasti strojírenství nejen v České republice, ale také v evropském kontextu. Svědčí o tom například energeticky úsporná rekuperace tepla během výrobního procesu, komplexně propracovaný systém odpadového hospodářství, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií a podrobného zkoumání kvality odpadních vod. Každoročně provádíme audity všech výrobních procesů, spojených s ochranou životního prostředí.

Historie a tradice

1965
1990
1996
1997
1998
2002
2006
2007
2013
2018
2020
1965

Českotřebovsko je známo svou dlouholetou tradicí místního kovoprůmyslu, která sahá až do roku 1909. Mnoho firem v průběhu času zaniklo, mnoho se začlenilo do jiných a z některých se transformovaly nové podniky. Vznik strojírenského podniku v České Třebové, ze kterého po mnoha změnách názvu, organizační struktury, výrobního sortimentu i vlastníků vzniká v roce 1990 největší český výrobce topných těles, sahá až do roku 1949. Nejdříve jako podnik Místního hospodářství, následně jako Kovovýroba a Koventa. Vznikem strojírenského podniku Koventa v roce 1965 se v podstatě začíná psát i historie akciové společnosti KORADO. Na tu si, ale Česká Třebová musela počkat až po roce 1989. Od té doby je značka KORADO nedílnou součástí regionu!

1990

Od roku 1990 se začalo vyrábět první deskové otopné těleso RADIK D91. Přineslo několik důležitých novinek jako je boční krytování tělesa a použití horní krycí mřížky. Znamenalo to v této době výrazné vylepšení jeho vzhledu. Bylo to první otopné těleso vyráběné s tímto modelovým názvem a označení RADIK mu zůstalo dodnes, tedy celých 30 let.

1996

Zahájení výstavby nového výrobního závodu KORADO v hodnotě téměř 3 mld. CZK.

1997

Zahájení výroby v novém výrobním závodě a získání certifikátu ISO 9001.

1998

Rok 1998 přinesl akvizici 98% podílu ve výrobním závodě v Bulharsku v původně německo-bulharském výrobním závodě v bulharské Strajici a založení dceřiné výrobní společnosti KORADO Bulgaria. Následně se tento areál významně zrekonstruoval a zmodernizoval, aby splňoval náročné evropské parametry výroby a zahájila se v něm výroba deskových otopných těles RADIK. Ta se zde vyrábějí téměř ve stejném sortimentu jako v mateřském závodě a slouží k zásobování trhů jihovýchodní Evropy. Bulgaria v současné době obsluhuje trhy Rumunska, Ukrajiny, Maďarska, Francie, Bosny a Hercegoviny a samozřejmě lokální bulharský trh. Za rok 2018 vyrobila tato dceřiná společnost 467 497 ks deskových těles. Zbylý podíl je ve vlastnictví lokálních institucionálních a investorů z řad fyzických osob. Akcie jsou volně obchodovány na bulharské burze cenných papírů v Sofii.

2002

Restrukturalizace největších dceřiných společností a výrazný pozitivní obrat v hospodaření společnosti.

2006

Rekordní množství vyrobených a prodaných kusů - poprvé v historii jsme vyrobili a prodali více než 2 miliony deskových otopných těles.

2007

V letech 2006 a 2007 výrobní kapacita Nového závodu KORADO v České Třebové přestávala stačit kapacitním požadavkům. Proto bylo rozhodnuto o navýšení výrobní kapacity závodu. V rámci projektu NZK II byla zprovozněna čtvrtá velkokapacitní svařovací linka spolu s dalšími lisy pro výrobu skořepin a rozšířené přestupní plochy. Do provozu byla uvedena druhá balicí linka a také druhá lisovací linka pro výrobu krytování otopných těles. Doplněna a zprovozněna byla i druhá část lakovny, která byla do této doby připravena pouze stavebně jako záloha pro další rozvoj. Projekt NZK II přinesl navýšení výrobní kapacity závodu KORADO v České Třebové ze dvou na tři miliony kusů otopných těles za rok.

2013

Začlenění společnosti LICON HEAT do Skupiny KORADO v roce 2013 bylo významným krokem k posílení pozice celé skupiny na evropském trhu. Díky této akvizici se výrobní program rozšířil o kompletní sortiment podlahových, lavicových, nástěnných a speciálních konvektorů. Tradice výroby konvektorů tehdy ještě pod značkou LIKOV sahá až do roku 1968. Postupem času prošla firma modernizacemi a v roce 2004 změnila název na LICON HEAT. Spolu s těmito změnami uvedla firma na trh i nový výměník a s ním i novou obchodní strategii pro export. V dceřiné společnosti LICON HEAT sídlící v severočeském Liberci se vyprodukuje ročně kolem 25 000 konvektorů. Většina odchází do velkých zahraničních stavebních projektů, ale nemalá část i do českých domácností pod značkou skupiny KORADO. Novinkou letošního roku je kompletní portfolio zcela nových podlahových konvektorů KORAFLEX.

2018

Česká společnost ThermWet s.r.o. zajišťuje od svého vzniku v roce 2009 vývoj, výrobu, projekci a dodávku optimálních větracích systémů s rekuperací tepla do rodinných domů, bytů a malých komerčních prostor po celé České republice i na Slovensku. Pro KORADO a.s. jde o logický krok, kdy klasické způsoby vytápění jsou doplňovány o energeticky úsporné systémy využívaní tepla.

2020

Od prvního modelu RADIK uplynulo 30 let, prodalo se více než 40 milionů kusů a získal si svou kvalitou a šířkou portfolia zákazníky po celém světě. I nyní je, ale stále kam směřovat. Inovace zavedly tělesa RADIK až k typu s univerzálním připojením na otopnou soustavu RADIK VKM8, který je zatím poslední novinkou pod značkou KORADO.

Skupina KORADO

Skupina KORADO je v současné době tvořena třemi výrobními a třemi obchodními společnostmi. Naší dlouhodobou strategií je postupné rozšiřování výrobního programu a realizace dalších akvizic, díky kterým se držíme na evropské špičce v segmentu vytápění.

KORADO, a.s.

V letech 1996 a 1997 jsme vybudovali v České Třebové zcela nový závod na výrobu otopných těles RADIK a KORALUX. Tento areál zbudovaný investicí ve výši téměř 3 mld. korun je dodnes nejmodernějším závodem svého druhu v celé Evropě. Výjimečnost stavby, která se rychle stala dominantou celého regionu, dokládá prestižní ocenění stavba roku, které jsme získali v roce 1998. Během roku 2007 se začalo s realizací čtvrté výrobní linky a souvisejících technologií. Tato investice v řádu zhruba 700 mil. korun je druhou největší investicí v historii naší společnosti a přinesla nám nejen zvýšenou efektivnost výroby, ale i zvýšení kapacity. V letech 2010 až 2011 jsme realizovali další investici do instalace nové technologie kapilárního pájení otopných těles KORALUX s cílem dodávat větší množství koupelnových těles s vyšší kvalitou. V současnosti jsou hlavním programem výrobního závodu v České Třebové desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM.

LICON HEAT s.r.o.

Významným krokem k posílení naší pozice na evropském trhu byla úspěšná akvizice společnosti LICON HEAT s.r.o. realizovaná k 1. říjnu 2013, díky níž se výrobní program rozšířil o kompletní sortiment podlahových, lavicových, nástěnných a speciálních konvektorů. Začlenění společnosti LICON HEAT do Skupiny KORADO je významným krokem v naší dlouhodobé strategii investovat do inovativních a progresivních technologií a do nových produktů a produktových řad, které uspokojí rostoucí poptávku ze strany našich zákazníků. LICON HEAT s.r.o. Průmyslová zóna Sever 460 11 Liberec 11 Telefon: + 420 485 131 157 e-mail: [email protected] web: www.licon.cz

KORADO Bulgaria AD

V roce 1998 jsme získali 98,2 % podíl v původně německo-bulharském výrobním závodě v bulharské Strajici. Následně jsme tento areál významně zrekonstruovali a zmodernizovali, aby splňoval náročné evropské parametry výroby, a zahájili v něm výrobu deskových otopných těles RADIK. Ta se zde vyrábějí téměř ve stejném sortimentu jako v mateřském závodě a slouží k zásobování trhů jihovýchodní Evropy.

ThermWet s.r.o.

Součástí skupiny KORADO se od 1.8.2018 stala společnost ThermWet s.r.o., díky které se produktové portfolio rozšířilo o centrální rekuperační jednotky. Ty se stávají běžnou součástí rezidenční výstavby a skupina KORADO, jako největší tuzemský výrobce otopných těles, chce být aktivní i v dynamicky se rozvíjející oblasti řízeného větrání a rekuperace. Česká společnost ThermWet s.r.o. zajišťuje od svého vzniku v roce 2009 vývoj, výrobu, projekci a dodávku optimálních větracích systémů s rekuperací tepla do rodinných domů, bytů a malých komerčních prostor po celé České republice i na Slovensku. Pro KORADO, a.s. jde o logický krok, kdy klasické způsoby vytápění jsou doplňovány o energeticky úsporné systémy využívaní tepla. ThermWet s.r.o. Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves Mob.: +420 775 973 717 E-mail: [email protected] web: www.thermwet.cz

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti mapa
Novinka
Novinka!

Podívejte se na naši novinku. Radiátor vhodný pro tepelná čerpadla RADIK V-POWER

To mě zajímá
Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Nastavení
Povolit vše