RADIK VKU

Deskové otopné těleso s pravým nebo levým spodním připojením

Model RADIK VKU je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé nebo levé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany nejsou navařeny příchytky a proto je možné otopné těleso typu 21, 22 a 33 otočit.

Poznámka: U typu 33 VKU nejsou osy vývodů symetricky umístěny vzhledem k hloubce otopného tělesa.

Při upevnění otopného tělesa na stěnu je nutné použít stěnovou „Kompaktní konzolu plus“ (viz. katalog KORAMONT).

Technické parametry

Výška (H)200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Hloubka (B)
- Typ 21 VKU66 mm
- Typ 22 VKU100 mm
- Typ 33 VKU155 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit6 x G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesapravé nebo levé spodní
Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 21 VKU Typ 22 VKU Typ 33 VKU
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900
400 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 832 962 1089 1331
500 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 1040 1203 1362 1664
600 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 1247 1444 1634 1997
700 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 1455 1684 1906 2330
800 894 1030 1160 1403 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900 1005 1159 1305 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200 1340 1546 1740 2105 779 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1400 1564 1803 2030 2456 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
2000 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656
2300 1493 2222 2797 3340 3862 4363 2148 3172 3997 4782 5534 6263
2600 1687 2512 3162 3775 4365 4932 2428 3585 4519 5405 6256 7080
3000 1947 2898 3648 4356 5037 5691 2802 4137 5214 6237 7218 8169

Způsob připojení