RADIK VKM8-U

Deskové otopné těleso s univerzálním připojením

Model RADIK VKM8 - U je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje spodní středové, pravé spodní nebo levé spodní připojení na otopnou soustavu. U modelu VKM8 - U nejsou ze zadní strany přivařeny příchytky. 

Desková otopná tělesa RADIK VKM8-U jsou svou konstrukcí určena pro moderně řešené otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky a horizontálně vedeným rozvodným potrubím pod otopným tělesem v podlaze, ve stěně nebo po stěně zakryté lištou.

Technické parametry

Výška (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Hloubka (B)
- Typ 20 VKM8 66 mm
- Typ 21 VKM8 66 mm
- Typ 22 VKM8 100 mm
- Typ 33 VKM8 155 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit8 x G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesastředové spodní, pravé a levé spodní
Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 20 VKM8-U Typ 21 VKM8-U Typ 22 VKM8-U Typ 33 VKM8-U
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 500 600 700 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 374 432 489 299 375 447 518 586 721 380 482 579 672 762 934 830 964 1090 1314
500 467 540 611 374 469 559 647 733 901 475 602 724 840 953 1168 1038 1206 1362 1643
600 560 648 733 449 562 671 776 880 1081 570 722 868 1008 1143 1401 1245 1447 1634 1972
700 654 756 855 524 656 783 906 1026 1261 665 843 1013 1176 1334 1635 1453 1688 1907 2300
800 747 864 978 598 750 894 1035 1173 1442 760 963 1158 1344 1524 1868 1065 1373 1660 1929 2179 2629
900 841 972 1100 673 843 1006 1165 1319 1622 855 1084 1302 1512 1715 2102 1198 1544 1868 2170 2452 2957
1000 934 1080 1222 748 937 1118 1294 1466 1802 950 1204 1447 1680 1905 2335 1331 1716 2075 2411 2724 3286
1100 1027 1188 1344 823 1031 1230 1423 1613 1982 1045 1324 1592 1848 2096 2569 1464 1888 2283 2652 2996 3615
1200 1121 1296 1466 898 1124 1342 1553 1759 2162 1140 1445 1736 2016 2286 2802 1597 2059 2490 2893 3269 3943
1400 1308 1512 1711 1047 1312 1565 1812 2052 2523 1330 1686 2026 2352 2667 3269 1863 2402 2905 3375 3814 4600
1600 1494 1728 1955 1197 1499 1789 2070 2346 2883 1520 1926 2315 2688 3048 3736 2130 2746 3320 3858 4358 5258
1800 1681 1944 2200 1346 1687 2012 2329 2639 1710 2167 2605 3024 3429 2396 3089 3735 4340 4903
2000 1868 2160 2444 1496 1874 2236 2588 2932 1900 2408 2894 3360 3810 2662 3432 4150 4822 5448
2300 2148 2484 2811 2571 2976 3372 2185 2769 3328 3864 4382 3061 3947
2600 2470 3130 3762 4368 4953 3461 4462
3000 2850 3612 4341 5040 5715 3993 5148

Způsob připojení