RADIK PLAN VK

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a pravým spodním připojením

Model RADIK PLAN VK je deskové otopné těleso v provedení PLAN a v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. Výjimku tvoří desková otopná tělesa výšky 200 mm, která nemají ze zadní strany navařeny příchytky.

Technické parametry

Výška (H)200, 300, 400, 500, 600, 900 mm
Délka (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka (B)
- Typ 11 PLAN VK 65 mm
- Typ 21 PLAN VK 68 mm
- Typ 22 PLAN VK 102 mm
- Typ 33 PLAN VK 157 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit6 × G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesapravé spodní
Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

U jednotrubkové otopné soustavy je nutno ventil nastavit na stupeň 6. Pro nastavení požadovaného hmotnostního průtoku otopným tělesem doporučujeme použít kompaktní připojovací armaturu, která má pevně nastaven nebo má nastavitelný podíl zatékání teplonosné látky do otopného tělesa.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 11 PLAN VK Typ 21 PLAN VK Typ 22 PLAN VK Typ 33 PLAN VK
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 200 300 400 500 600 900 200 300 400 500 600 900
400 213 271 327 381 535 291 358 424 489 684 379 475 566 652 897 535 676 809 936 1292
500 267 339 409 477 669 364 448 530 611 856 474 594 707 816 1122 669 845 1011 1171 1616
600 320 407 491 572 802 436 538 636 733 1027 569 712 848 979 1346 802 1013 1213 1405 1939
700 373 475 573 667 936 509 627 742 855 1198 664 831 990 1142 1570 936 1182 1415 1639 2262
800 426 542 654 762 1070 582 717 848 978 1369 501 758 950 1131 1305 1794 734 1070 1351 1618 1873 2585
900 480 610 736 858 1203 654 806 954 1100 1540 563 853 1068 1273 1468 2019 826 1203 1520 1820 2107 2908
1000 533 678 818 953 1337 727 896 1060 1222 1711 626 948 1187 1414 1631 2243 918 1337 1689 2022 2341 3231
1100 586 746 900 1048 1471 800 986 1166 1344 1882 689 1043 1306 1555 1794 2467 1010 1471 1858 2224 2575 3554
1200 640 814 982 1144 1604 872 1075 1272 1466 2053 751 1138 1424 1697 1957 2692 1102 1604 2027 2426 2809 3877
1400 746 949 1145 1334 1872 1018 1254 1484 1711 2395 876 1327 1662 1980 2283 3140 1285 1872 2365 2831 3277 4523
1600 853 1085 1309 1525 2139 1163 1434 1696 1955 2738 1002 1517 1899 2262 2610 3589 1469 2139 2702 3235 3746 5170
1800 959 1220 1472 1715 1309 1613 1908 2200 1127 1706 2137 2545 2936 1652 2407 3040 3640 4214
2000 1066 1356 1636 1906 1454 1792 2120 2444 1252 1896 2374 2828 3262 1836 2674 3378 4044 4682

Způsob připojení