RADIK LINE VKM8

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou s jemnými horizontálními prolisy a univerzálním připojením

Model RADIK LINE VKM8 je deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou členěnou jemnými horizontálními prolisy (provedení LINE) a současně v provedení VENTIL KOMPAKT. Toto řešení umožňuje spodní středové nebo pravé spodní připojení otopného tělesa na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Na zadní stranu otopného tělesa jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek.

Technické parametry

Výška (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka (B)
- Typ 11 LINE VKM8 65 mm
- Typ 20 LINE VKM8 68 mm
- Typ 21 LINE VKM8 68 mm
- Typ 22 LINE VKM8 102 mm
- Typ 33 LINE VKM8 157 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit8 x G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesastředové spodní, pravé spodní
Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 11 LINE VKM8 Typ 20 LINE VKM8 Typ 21 LINE VKM8 Typ 22 LINE VKM8 Typ 33 LINE VKM8
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 300 400 500 600 700 900 500 600 700 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 212 263 312 359 404 492 339 388 434 288 362 429 490 547 647 366 466 560 648 732 886 809 936 1059 1292
500 265 329 390 449 506 616 424 485 543 360 452 536 613 684 809 457 583 700 811 915 1108 1011 1171 1324 1616
600 318 395 468 538 607 739 509 581 651 432 542 643 736 820 970 548 699 840 973 1098 1329 1213 1405 1589 1939
700 371 461 546 628 708 862 594 678 760 504 633 750 858 957 1132 640 816 980 1135 1281 1551 1415 1639 1854 2262
800 424 526 624 718 809 985 678 775 868 576 723 858 981 1094 1294 731 932 1120 1297 1464 1772 1070 1351 1618 1873 2118 2585
900 477 592 702 807 910 1108 763 872 977 648 814 965 1103 1230 1455 823 1049 1260 1459 1647 1994 1203 1520 1820 2107 2383 2908
1000 530 658 780 897 1011 1231 848 969 1085 720 904 1072 1226 1367 1617 914 1165 1400 1621 1830 2215 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1100 583 724 858 987 1112 1354 933 1066 1194 792 994 1179 1349 1504 1779 1005 1282 1540 1783 2013 2437 1471 1858 2224 2575 2913 3554
1200 636 790 936 1076 1213 1477 1018 1163 1302 864 1085 1286 1471 1640 1940 1097 1398 1680 1945 2196 2658 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1400 742 921 1092 1256 1415 1723 1187 1357 1519 1008 1266 1501 1716 1914 2264 1280 1631 1960 2269 2562 3101 1872 2365 2831 3277 3707 4523
1600 848 1053 1248 1435 1618 1970 1357 1550 1736 1152 1446 1715 1962 2187 2587 1462 1864 2240 2594 2928 3544 2139 2702 3235 3746 4237 5170
1800 954 1184 1404 1615 1820 1526 1744 1953 1296 1627 1930 2207 2461 1645 2097 2520 2918 3294 2407 3040 3640 4214 4766
2000 1060 1316 1560 1794 2022 1696 1938 2170 1440 1808 2144 2452 2734 1828 2330 2800 3242 3660 2674 3378 4044 4682 5296

Způsob připojení