RADIK COMBI VK - produkt již nevyrábíme

Deskové otopné těleso pro kombinované vytápění

Model RADIK COMBI VK je deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

RADIK COMBI VK je upraven pro instalaci elektrického topného tělesa. Tím vznikne deskové otopné těleso pro kombinované vytápění (teplá voda – elektřina) a lze ho pak kdykoliv využít bez závislosti na provozu otopné soustavy. Elektrické topné těleso nevyžaduje z hlediska elektrické instalace žádné mimořádné opatření ve vytápěné místnosti. Doporučujeme ho nainstalovat již při montáži otopného tělesa.

Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky. V základní výbavě je odvzdušňovací zátka, 2 ks zaslepovací zátky, ventil s přednastavením průtoku s plastovou krytkou.

Technické parametry

Výška (H)500, 600 mm
Délka (L)800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Hloubka (B)
- Typ 22 COMBI VK100 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit5 x G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesapravé spodní
Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 22 COMBI VK
Výška [mm]
Délka [mm] 500 600
800 1129 1317
1000 1411 1646
1200 1693 1975
1400 1975 2304
1600 2258 2634

Způsob připojení

Přehled typů

Další produkty