RADIK CLEAN

Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s bočním připojením

Model RADIK CLEAN je deskové otopné těleso v provedení KLASIK, které umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy. Svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem.

Je upraveno pro instalaci a provoz v místnostech s vyššími požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez mřížky a bočních krytů.

Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. V základní výbavě je odvzdušňovací a zaslepovací zátka a potřebný počet navrtávacích konzol typu 18/120 (viz katalog KORAMONT), které umožňují upevnit otopné těleso standardně až 65 mm od stěny. 

Upozornění: Při požadavku na vzdálenost otopného tělesa od stěny v rozsahu 65 ÷ 80 mm lze využít stejný typ konzoly, ale podmínkou je použít na dolní řadu příchytek také konzolu (ne opěrku). V tomto případě je nutno tyto další konzoly objednat, nejsou zahrnuty do základního vybavení.

Poznámka: Otopná tělesa RADIK CLEAN typ 10 a RADIK KLASIK typ 10 jsou totožná.

Technické parametry

Výška (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka (B)
- Typ 10 CLEAN47 mm
- Typ 20S CLEAN100 mm
- Typ 30 CLEAN155 mm
Připojovací roztečh = H - 54 mm
Připojovací závit4 x G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesalevé nebo pravé boční
Tlaková ztrátaTlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 10 CLEAN Typ 20S CLEAN Typ 30 CLEAN
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 300 400 500 600 700 900 500 600 700 900 500 600 700 900
400 206 242 278 350 359 417 474 585 512 593 673 834
500 165 212 257 302 347 438 449 522 593 732 640 741 841 1042
600 198 254 308 362 416 525 538 626 712 878 767 889 1009 1250
700 360 423 486 613 628 730 830 1024 895 1037 1177 1459
800 411 483 555 700 718 834 949 1170 1023 1186 1346 1667
900 463 544 625 788 807 939 1067 1317 1151 1334 1514 1876
1000 514 604 694 875 897 1043 1186 1463 1279 1482 1682 2084
1100 565 664 763 963 987 1147 1305 1609 1407 1630 1850 2292
1200 617 725 833 1050 1076 1252 1423 1756 1535 1778 2018 2501
1400 720 846 972 1225 1256 1460 1660 2048 1791 2075 2355 2918
1600 822 966 1110 1400 1435 1669 1898 2341 2046 2371 2691 3334
1800 925 1087 1249 1615 1877 2135 2302 2668 3028
2000 1028 1208 1388 1794 2086 2372 2558 2964 3364

Způsob připojení