RADIK CLEAN VKM8

Univerzální hygienické deskové otopné těleso

Model RADIK CLEAN VKM8 je deskové otopné těleso v provedení ventil kompakt, které umožňuje spodní středové nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu. Typy 20 a 30 mají jednotnou vzdálenost spodního středového připojení od stěny. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek.

Otopné těleso je upraveno pro instalaci a provoz v prostorech se zvýšenými požadavky na hygienu a čistotu. Všechny typy jsou bez přídavné plochy, bez mřížky a bočních krytů. Desková otopná tělesa RADIK VKM8 jsou svou konstrukcí určena pro moderně řešené otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky a horizontálně vedeným rozvodným potrubím pod otopným tělesem v podlaze, ve stěně nebo po stěně zakryté lištou.

Technické parametry

Výška (H)400, 500, 600, 900 mm
Délka (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka (B)
- Typ 10 47 mm
- Typ 20S 100 mm
- Typ 30 155 mm
-
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit8 × G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesastředové spodní, pravé spodní

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 10 CLEAN VKM8 Typ 20S CLEAN VKM8 Typ 30 CLEAN VKM8
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 400 500 600 900 400 500 600 900 400 500 600 900
500 212 257 302 438 373 449 522 732 536 640 741 1042
600 254 308 362 525 448 538 626 878 643 767 889 1250
700 296 360 423 613 522 628 730 1024 750 895 1037 1459
800 338 411 483 700 597 718 834 1170 858 1023 1186 1667
900 381 463 544 788 671 807 939 1317 965 1151 1334 1876
1000 423 514 604 875 746 897 1043 1463 1072 1279 1482 2084
1100 465 565 664 821 987 1147 1179 1407 1630
1200 508 617 725 895 1076 1252 1286 1535 1778
1400 592 720 846 1044 1256 1460 1501 1791 2075
1600 677 822 966 1194 1435 1669 1715 2046 2371
1800 761 925 1087 1343 1615 1877 1930 2302 2668
2000 846 1028 1208 1492 1794 2086 2144 2558 2964

Způsob připojení