Pokyny pro instalaci

Pro správnou funkci a maximální výkon otopného výměníku je třeba mít vybudovanou dostatečně těsnou konvektorovou skříň s  ostatečně propustnou výdechovou mřížkou i mřížku pro přívod vzduchu, která musí činit minimálně 80 % z průtočné plochy otopného výměníku. Výměník doporučujeme montovat na stojánkové nebo stěnové konzoly 10 cm nad čistou podlahu. K tomuto účelu nabízíme 2 typy konzol. Ty mohou být v provedení na podlahu (stojánkové), ve výškách 7,5 a 12,5 cm, nebo k zavěšení na zeď (stěnové). Šířka výměníku určuje délku (56,5 – 206,5 mm) konzol. Konzole nejsou součástí standardní dodávky.

Přehled upevnění

Správné zabudování

Tepelný výkon výměníku závisí na několika hlavních podmínkách:
účinné výšce zákrytu, těsnosti provedení tohoto zákrytu (skříně), přívodu
ohřívaného vzduchu a průtočné ploše výdechové mřížky (viz
obr.). Obecně platí, čím vyšší je zákryt, tím vyšší je i tepelný výkon.
Skříň konvektoru a přiléhající stavební konstrukce musejí být odolné
vůči teplotě teplonosné látky.