Montáž konvektorů KORAWALL

Pokyny pro instalaci KORAWALL

Nástěnné otopné těleso doporučujeme umístit vždy na obvodovou stěnu 10 cm nad podlahu. Tělesa se na zeď zavěšují pomocí hmoždinek a šroubů, které jsou součástí balení. Na nákresu ukotvení tělesa je vyobrazen způsob zavěšení na zeď. Tělesa jsou dodávána ve smontovaném stavu.

Schéma ukotvení KORAWALL

Pokyny pro instalaci KORAWALL WI

  • Nástěnné otopné těleso doporučujeme umístit vždy na obvodovou stěnu 10 cm nad podlahu. 
  • Přívod teplé vody vždy do vrchník trubek, doporučujeme osadit uzavíracím šroubením a termostatickým ventilem ( v případě chlazení je nutno konzultovat s projektantem). 
  • Ventilátory doporučujeme osadit až po dokončení všech stavebních prací, výměník i opláštění je nutno  dobře chránit proti znečištění a rovněž pak provádět pravidelnou údržbu - čištění výměníků a ventilátorů. 
  • Těleso se instaluje na zeď pomocí konzolí. Na konzole se položí výměník a připojí se na topný systém. Před napojením doporučujeme zkontrolovat správnou pozici výměníku a armatur vůči opláštění. Ventilátory a opláštění nasadit až po ukončení stavebních prací. 

Schéma ukotvení KORAWALL WI

Montáž elektro část

  • Regulace je shodná s podlahovými konvektory a lavicemi
  • KORAWALL WI doporučujeme osadit termopohonem
  • Nezapomeňte na přívod elektrické energie do blízkosti instalace – bližší podrobnosti v montážním návodu

Designové řešení přední stěny KORAWALL WI

Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WI mají na přední stěně výrazný designový prvek, který se v délkách 75, 100 a 125 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách 150 a 175 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.