KORATHERM HORIZONTAL

Designová otopná tělesa s vodorovně orientovanými profily a spodním připojením

Designové otopné těleso KORATHERM HORIZONTAL představuje svým tepelným výkonem komfortní alternativu ke klasickému deskovému tělesu. Široká paleta barev a jeho osobitý vzhled s charakteristickým liniovým uspořádáním otopných prvků přirozeně vyzývá k zakomponování do moderního interiéru.

Je určeno pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány vodorovně. Připojení na otopnou soustavu je vždy spodní zdola dolů s připojovací roztečí odvozenou z délky L. Je vybaveno 2 spodními vývody s vnitřním závitem G ½, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G ¼. Typ 10 je dodáván s plným horním krytem, typy 11, 20, 21 a 22 s horní krycí mřížkou.

V naší nabídce nyní naleznete sušáky a věšáky, které rozšíří praktické využití designových otopných těles KORATHERM.

Technické parametry

Výška (H)144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm
Délka (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Hloubka (B)61, 72, 115 mm
Připojovací roztečh = L - 50 mm
Připojovací závit2 x G ½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak0,4 MPa
Zkušební přetlak0,52 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C

Tlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT.

TypSoučinitel odporu
ξT [-]
Průtokový součinitel
AT [m²]
K10H, K11H 5,6 1,2 × 10-4
K20H, K21H, K22H 15,5 7,22 × 10-5

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

K10H K11H K20H K21H K22H
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958
500 100 133 198 264 298 333 449 491 145 206 319 424 475 524 666 712 159 220 334 446 503 560 738 800 209 291 436 564 624 680 837 886 267 375 604 777 854 927 1119 1176
600 119 160 237 316 357 400 539 589 173 247 383 509 569 629 799 854 191 263 400 535 604 672 886 959 250 349 523 677 748 816 1004 1063 320 449 724 932 1025 1112 1343 1411
700 139 186 277 369 417 466 629 687 202 288 447 594 664 734 932 996 223 307 467 624 704 784 1033 1119 292 407 610 790 873 952 1172 1240 374 524 845 1088 1196 1297 1567 1646
800 159 213 316 422 476 533 718 786 231 329 510 678 759 838 1066 1138 254 351 534 714 805 896 1181 1279 334 465 697 902 998 1088 1339 1417 427 599 966 1243 1366 1482 1790 1881
900 179 239 356 474 536 599 808 884 260 370 574 763 854 943 1199 1281 286 395 600 803 905 1008 1328 1439 375 523 784 1015 1122 1224 1507 1594 481 674 1086 1399 1537 1668 2014 2116
1000 199 266 395 527 595 666 898 982 289 411 638 848 949 1048 1332 1423 318 439 667 892 1006 1120 1476 1599 417 581 871 1128 1247 1360 1674 1771 534 749 1207 1554 1708 1853 2238 2351
1100 219 293 435 580 655 733 988 1080 318 452 702 933 1044 1153 1465 1565 350 483 734 981 1107 1232 1624 1759 459 639 958 1241 1372 1496 1841 1948 587 824 1328 1709 1879 2038 2462 2586
1200 239 319 474 632 714 799 1078 1178 347 493 766 1018 1139 1258 1598 1708 382 527 800 1070 1207 1344 1771 1919 500 697 1045 1354 1496 1632 2009 2125 641 899 1448 1865 2050 2224 2686 2821
1400 279 372 553 738 833 932 1257 1375 405 575 893 1187 1329 1467 1865 1992 445 615 934 1249 1408 1568 2066 2239 584 813 1219 1579 1746 1904 2344 2479 748 1049 1690 2176 2391 2594 3133 3291
1600 318 426 632 843 952 1066 1437 1571 462 658 1021 1357 1518 1677 2131 2277 509 702 1067 1427 1610 1792 2362 2558 667 930 1394 1805 1995 2176 2678 2834 854 1198 1931 2486 2733 2965
1800 358 479 711 949 1071 1199 1616 1768 520 740 1148 1526 1708 1886 2398 2561 572 790 1201 1606 1811 2016 2657 2878 751 1046 1568 2030 2245 2448 3013 961 1348 2173 2797 3074 3335
2000 398 532 790 1054 1190 1332 1796 1964 578 822 1276 1696 1898 2096 2664 2846 636 878 1334 1784 2012 2240 2952 834 1162 1742 2256 2494 2720 1068 1498 2414 3108 3416 3706
2300 458 612 909 1212 1369 1532 2065 2259 665 945 1467 1950 2183 2410 3064 3273 731 1010 1534 2052 2314 2576 959 1336 2003 2594 2868 3128 1228 1723 2776 3574 3928
2600 517 692 1027 1370 1547 1732 2335 2553 751 1069 1659 2205 2467 2725 3463 3700 827 1141 1734 2319 2616 2912 1084 1511 2265 2933 3242 1388 1947 3138 4040
3000 597 798 1185 1581 1785 1998 2694 2946 867 1233 1914 2544 2847 3144 3996 954 1317 2001 2676 3018 1161 1659 2583 3432 1602 2247 3621

Způsob připojení

Přehled typů