Často kladené dotazy

Obecné

 • Jakým způsobem je možné objednat produkty Vaší společnosti?
 • Kde si mohu Vaše výrobky reálně prohlédnout?
 • Jak vyberu vhodné otopné těleso?
 • Lze navrhnout výkonově odpovídající otopná tělesa na základě rozměrů místnosti?
 • Jak určit tepelný výkon pro jiný teplotní spád?
 • Mohu Vaše radiátory použít v otopném systému se samotížným oběhem?
 • Jakým způsobem doporučujete připojit Vaše otopná tělesa na soustavu s nuceným oběhem z hlediska použitých armatur?
 • Lze používat měřiče tepla (rozdělovače nákladů) na Vašich otopných tělesech?
 • Existuje možnost opravit mechanické poškození laku otopných těles?
 • Jakým způsobem mohu otopná tělesa čistit?
 • Jak řešit případné reklamace výrobků společnosti KORADO, a.s.?