Často kladené dotazy

 1. Jak správně větrat a chránit se přitom před alergeny a nečistotami ve venkovním vzduchu?

  Všechny větrací jednotky KORADO jsou vybaveny filtry vzduchu. Tyto filtry účinně zbaví přiváděný vzduch všech nečistot, prachu a pylů. Zajišťují tak stálý přísun čerstvého vzduchu i se zavřenými okny, což představuje spolehlivou ochranu před alergiemi a respiračními chorobami. Volitelně je pak možné jednotky vybavit i filtry s aktivním uhlím, které eliminují nejen nečistoty, ale i pachy. Jsou tak vhodné např. do oblastí zatížených zvýšenou koncentrací smogu.

 2. Jak se zbavit nadměrné vlhkosti v bytě?

  V případě, že původ zvýšené vlhkosti v bytě nebo domě není zatékání nebo spodní voda, jediným účinným řešením je kvalitní větrání. Ne vždy je však větrání okny dostatečné. V takových případech přichází na pomoc větrací jednotky, které zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu a tím sníží relativní vlhkost vzduchu v bytě nebo domě. Optimální relativní vlhkost a pohyb vzduchu pak zamezuje výskytu plísní a orosených oken. V případě jednotek s rekuperací navíc využíváme energii obsaženou v odpadním vzduchu, kterou při větrání okny bez náhrady ztratíme. 

 3. Je možné na větrací jednotky čerpat finanční prostředky z dotací?

  Lokální rekuperační jednotka KORASMART 1400 je registrovaná v dotačním programu „nová zelená úsporám“. Při splnění podmínek dotačního programu je tedy možné čerpat na jednotky podporu až do výše 75 000,- Kč. Více informací ohledně dotací naleznete na oficiálních stránkách programu

 4. Jak určit výkon pro jiný teplotní spád?

  Výkon každého otopného tělesa se mění v závislosti na teplotním spádu.

  Podle normy EN 442 (Otopná tělesa) musí být tepelný výkon měřen v nezávislé akreditované laboratoři pro teplotní spád 75/65/20°C. To znamená přívodní teplonosnou látku do tělesa o teplotě 75°C, výstupní teplonosnou látku z tělesa o teplotě 65°C při teplotě vzduchu 20°C ve vytápěném prostoru.

  Pokud se tyto teploty změní, dojde i ke změně tepelného výkonu tělesa. Z toho důvodu nabízíme v našich katalozích výkony těles vždy pro několik běžně užívaných teplotních spádů. Pokud používáte jiný teplotní spád, než je uvedený v našich materiálech, můžete použít náš program KORADO SOFTWARE. Tento program umožňuje přepočítat výkony pro libovolný teplotní spád.

 5. Existuje možnost opravit si svépomocí mechanické poškození laku otopných těles RADIK a KORALUX?
  Opravný lak - CRAMER

  Opravný lak se štětečkem je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.
  Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

  Keramický emailový sprej

  Keramický emailový sprej je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.
  Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

  Více informací o povrchové úpravě

 6. Jak se mění poloha vývodu vstupní a výstupní vody u provedení Ventil Kompakt v závislosti na umístění spodního připojení vpravo, vlevo nebo uprostřed?

  Spodní pravé připojení:

  model RADIK VK v typech 10, 11, 20, 21, 22, 33

  model RADIK VKU v typech 20, 21, 22, 33

  model RADIK COMBI VK v typu 22

  Spodní levé připojení:

  model RADIK VKL v typech 10, 11, 20, 21, 22, 33

  model RADIK VKU v typech 20, 21, 22, 33

  Spodní středové připojení:

  model RADIK VKM v typech 10, 11, 20, 21, 22, 33

  Důležité pro praxi:

  Vývody pro potrubí vstupní a výstupní vody mají rozteč 50 mm a vývod vstupní vody je vždy ten vzdálenější od ventilu - viz ikony:

 7. Šablona pro montáž RADIK v provedení Ventil Kompakt se skládá ze čtyř dílů, ze kterých si musí instalatér při objednání vybrat. Jaké skutečnosti musí zvážit?

  Montážní šablonu lze použít pro všechny modely otopných deskových těles firmy KORADO se spodním připojením s roztečí 50 mm. Jedná se o tyto modely deskových otopných těles:

  • RADIK VK
  • RADIK VKU
  • RADIK VKL
  • RADIK COMBI VK
  • RADIK VKM
  • RADIK PLAN VK
  • RADIK PLAN VKL
  • RADIK PLAN VKM
  • RADIK PLAN VERTIKAL - M
  • RADIK LINE VERTIKAL - M
  • RADIK HYGIENE VK
  • RADIK CLEAN VK
  • RADIK RC VKU
  • RADIK RC PLAN VK
  • RADIK RC PLAN VKL

  Montážní šablona se skládá ze 2 základních dílů - plechu a propojovacího dílu. U každého z nich je volba ze dvou položek:

  Volba "Plechu":

  Závisí na modelu a typu montovaných otopných těles.

  Plech 100Plech 155
  určen pro všechny modely (kromě typu VKU 33 - pokud je montáž s levým spodním připojením) pro všechny modely bez výjimky

  Volba "Propojovacího dílu":

  Závisí na typu armatury pro připojení otopného tělesa.

  Propojovací díl s vnitřními závity G½Propojovací díl s vnějšími závity G¾
  pro armatury s vnějším připojovacím závitem G ½ např. uzavírací šroubení (pokud je použito potrubí z černé ocelové trubky) pro armatury s převlečnou maticí s vnitřním závitem G¾ např. kompaktní armatura typu "H"* (pokud je použito potrubí z mědi, plastů nebo z kombinace plastu s kovem)

  * Upozornění:

  2 ks redukce ½" na ¾", které jsou nutné na propojení otopných těles s připojovací armaturou, se použijí až při montáži otopného tělesa.

  Důležité pro praxi:

  Viz návod na použití montážní šablony

  Použití montážní šablony

 8. Jsou do ceny otopných těles společnosti KORADO, a.s. započítány také prvky pro jejich upevnění?

  Ano, do základního vybavení otopných těles RADIK i KORALUX, a tudíž i do ceny, jsou zařazeny také sady upevňovacích prvků podle přehledu uvedeného v tabulce:

  RADIK
  Navrtávací konzola 15/120
  Všechny modely a typy kromě:
  - modelu RADIK VKU
  - typ 10 u všech modelů s navařenými příchytkami

  Navrtávací konzola 15/100/70
  Typ 10 u všech modelů s navařenými příchytkami
  KORALUX
  Stěnové konzoly
   

  Navíc u všech modelů trubkových otopných těles KORALUX jsou kompletní sady pro upevnění na stěnu přímo přibaleny.

  Jedinou výjimkou je model RADIK VKU, u kterého konzola není započítána do ceny otopného tělesa a je ji nutné zařadit do výpisu i do ceny zakázky.

  Pro modely KORATHERM je nutné objednat uchycení zvlášť.

 9. Otopné těleso je velmi důležitá část otopné soustavy. Jakým způsobem doporučujete připojit vaše otopná tělesa z hlediska použitých armatur?

  Technickými podklady firmy KORADO se prolíná jedna podstatná myšlenka. Připojit otopné těleso tak, aby byly splněny podmínky pro:

  • regulaci průtoku teplonosné látky
  • uzavření na straně vstupu i výstupu
  • regulaci teploty vzduchu ve vytápěné místnosti

  Důležité pro praxi - doporučené použití armatur:

  1. potrubí vstupní vody:
  2. potrubí výstupní vody
  • šroubení minimálně s uzavírací funkcí (otopné těleso odstaveno, otopná soustava v provozu)
  • šroubení také s regulační funkcí nebo s možnosti vypouštění a napouštění otopného tělesa (nutno použít speciální přípravek)
  • šroubení s příslušnými funkcemi může být integrováno do připojovací armatury ("H" armatury - potrubí vstupní i výstupní vody většinou s roztečí 50 mm)

  Od 12. 4. 2001 je naše několikaleté doporučení potvrzeno vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu Sb. č. 151/2001.

  Citace vyhlášky: Sb. 151/2001 § 5, část čl.1

  "...Každé otopné těleso se opatří ventilem s uzavírací a regulační schopností s regulátorem pro zajištění místní regulace a u dvoubodového napojení vyjma jednotrubkových otopných soustav též regulačním šroubením..."

 10. Jak řešit případné reklamace výrobků společnosti KORADO, a.s.?

  Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací:

  tel.: 465 506 820, 465 506 822
  fax: 465 531 066
  e-mail: servis@korado.cz

 11. Jak nahradit článkový radiátor za deskový?

  Pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových těles s připojovací roztečí 500mm je určen model RADIK KLASIK - R. Velikost nového tělesa si můžete pohodlně nalézt v této tabulce. Zde naleznete adekvátní velikost nového tělesa za předpokladu, že se nemění parametry otopné soustavy ani objektu (zateplení, nová okna, apod.).

 12. Lze používat měřiče tepla na deskových tělesech?

  Poměrové měřiče tepla se standardně používají i na deskových tělesech. Vlastní montáž měřiče na těleso by měla provádět odborná firma.

 13. Lze určit velikost těles na základě rozměrů místnosti?

  Určování velikosti těles na základě vnitřních objemů místností („přes kubíky“) bylo v minulosti velice oblíbené, neboť se jednalo o velmi jednoduchý výpočet.

  Dřívější konstrukce budov dovolovaly používat tento zjednodušený postup, protože rozdíly v tepelně-technických vlastnostech objektů byly podstatně menší, než je tomu nyní.

  V dnešní době snižování nákladů na teplo (zateplování, pasivní domy, atd.) již nelze takový postup použít.

  Důvod je velice jednoduchý – značná nepřesnost. To může potom vést ke špatnému návrhu - pod/naddimenzování otopné soustavy. Mezi možné důsledky špatného návrhu soustavy tak patří zvýšení investičních nákladů, neefektivní a neekonomický provoz. Proto jednoznačně doporučujeme vycházet z výpočtu tepelných ztrát, který slouží jako základ pro návrh velikosti nových otopných těles.