KORADO, a.s. a hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle vyhlášky 264/2020 Sb.

S účinností od 1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která definuje nové parametry pro hodnocení energetické náročnosti novostaveb a rekonstruovaných budov.

Společnost KORADO, a.s., výrobce otopných těles a větracích jednotek, ve spolupráci s katedrou technických zařízení budov ČVUT v Praze připravili studii, jejímž cílem je seznámit odbornou veřejnost se základními požadavky a změnami, které do českého prostředí přináší implementace evropské směrnice 2018/844/EU, resp. vyhláška 264/2020 Sb.

Studie je zaměřena na renovace stávajícího bytového fondu (rodinné i bytové domy) z pohledu aktuálních legislativních změn. V úvodu je představení této studie, jejího záměru a vysvětlení základních pojmů. V dalších částech se studie detailně věnuje legislativním požadavkům na vnitřní prostředí, požadavkům na energetickou náročnost a hodnocení budov. Závěrečnou část studie tvoří jednotlivé koncepty možných řešení renovace budov ve třech hladinách legislativních požadavků (základní renovace / renovace v režimu budovy s téměř nulovou spotřebou energie „NZEB“ od 1.9.2020 / renovace v režimu „NZEB“ od 1.1.2022).

V rámci zmiňovaných konceptů bylo zpracováno pět variant řešení případových studií pro bytový i rodinný dům.  Kombinují se zde různé způsoby vytápění a větrání. Konkrétně u vytápění je uvažován plynový lokální zdroj tepla na vytápění a otopná tělesa a konvektory KORADO, druhou variantou jsou potom elektrické přímotopy. V rámci větrání jsou uvažovány varianty přirozené nebo nucené výměny vzduchu, přičemž u nucené jsou uvažovány varianty lokálních větracích jednotek KORASMART nebo centrální větrací jednotky VENTBOX. Záměrem bylo použít parametry standardního rodinného a bytového domu před rekonstrukcí, aplikovat navrhnuté řešení a následně vyhodnotit, jak toto řešení koresponduje s novými požadavky vyhlášky 264/2020 Sb. Lze tak získat představu o tom, jakým směrem se při plánování rekonstrukce ubírat a jaké dopady má dané řešení na celkové hodnocení energetické náročnosti budovy.

Kompletní studie 

Prezentace z webináře

Rádi bychom vás v této souvislosti pozvali na odborný webinář na téma Hodnocení energetické náročnosti renovace budov podle nové vyhlášky 264/2020 Sb. Pro účast na webináři stačí kliknout na tlačítko níže a zaregistrovat se na jeden ze dvou vyhlášených termínů, kdy budou webináře probíhat. Po registraci dostanete na zadanou e-mailovou adresu odkaz na přihlášení do virtuální konferenční místnosti. Přednášet bude Ing. Miroslav Urban, Ph.D. z katedry technických zařízení budov z ČVUT v Praze. 

 

Registrovat

14. 4. 2021