Pozvánka na odborný seminář

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, NOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS CTC, RADIK RC, KONVEKTORY KORADO

První část semináře (firma REGULUS) bude zaměřena na program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, podoblast C: Využití efektivních zdrojů energie, jehož další výzva byla vyhlášena. Dále bude představena nová řada akumulačních nádrží s příslušenstvím a nová řada tepelných čerpadel s optimalizovaným chladivovým cyklem a doporučení pro jejich dimenzování. Ve druhé části semináře (firma KORADO) bude představena novinka v podobě prvního otopného tělesa s řízeným zatékáním RADIK X-CONTROL. V poslední části pak konvektory KORADO.

Program semináře

 • 8.30
  • Prezence účastníků
 • 9.00
  • Zahájení
  • Představení firmy REGULUS
  • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - oblast C z pohledu dodavatele a zpracovatele dokumentace
  • Nová řada akumulačních nádrží s příslušenstvím
  • Dimenzování tepelných čerpadel
  • Nová řada tepelných čerpadel Regulus CTC
  • Přestávka na kávu a občerstvení
  • RADIK RC - první otopné těleso s řízeným zatékáním
  • Konvektory KORADO
 • 13.00
  • Tombola, závěr semináře

Přihláška na seminář „Využití obnovitelných zdrojů energie“.

Termíny a místa konání seminářů

 • 24. 3. 2014 – České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6 12
 • 25. 3. 2014 – Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
 • 26. 3. 2014 – Karlovy Vary - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 316/2
 • 27. 3. 2014 – Praha - Masarykova kolej ČVUT
 • 31. 3. 2014 – Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
 • 1. 4. 2014 – Brno - Hotel International, Husova 16
 • 2. 4. 2014 – Zlín - Hotel Moskva, Nám. Práce 25
 • 3. 4. 2014 – Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6

Pořadatelé

REGULUS s. r. o., Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 - Modřany
tel.: 244 016 911, fax: 241 763 976, e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz

KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová
tel: 465 506 420, e-mail: info@korado.cz, www.korado.cz

Přednášející

Jiří Kalina, Ing. Michal Broum, Ing. Helena Křišíková, Ph.D. (REGULUS)

Ing. Vlastimil Mikeš, Ing. Martin Preclík, Stanislav Nikl, Milan Čutek (KORADO)

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem.

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, www.stpcr.cz

Podmínky účasti

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

5. 3. 2014