Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance) a označení CE pro otopná tělesa

Pro otopná tělesa RADIK, KORALUX a KORATHERM vydala společnost KORADO a.s., Prohlášení o vlastnostech (PDF PDF, 138 kB), které bylo vypracováno podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011. Prohlášení o vlastnostech nahrazuje ES prohlášení o shodě (směrnice ES Rady 89/106/EHS je zrušena).

V platnosti od 1. 7. 2013.

Více informací

1. 7. 2013