Dvoutrubková otopná soustava

Příklad výpočtu:

Hledáno:

  • stupeň nastavení

Dáno: 

  • tepelný výkon: Q = 1135 W
  • ochlazení vody: t1 - t2 = 15 K (65/50 °C)
  • tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem: Δp = 30 mbar
  • tepelná kapacita vody: c = 1,163 Wh/kg.K

Řešení:

  • hmotnostní průtok
m =Q

c . (t1 - t2)
=1135

1,163 . 15
= 65 kg/h

  • Stupeň přednastavení (viz. diagram): 4

Diagram – Stupeň přednastavení

Otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT bez připojovacích armaturStupeň nastavení ventiluNejvyšší přípustná prov. teplota [°C]Nejvyšší přípustný prov. přetlak [MPa]
12345678
Ventil s možností nastavení
v osmi stupních a
termostatickou hlavicí
kV
[m3/h]
0,130,220,310,380,470,570,660,751101,0
kVS
[m3/h]
0,160,270,380,430,650,981,231,43
Uvedené hodnoty kv odpovídající pásmu proporcionality 2 K

Převodní tabulka pro nastavení ventilu

Odpovídající hodnoty nastavení pro 8stupňový ventil v případě, že byl stupeň nastavení vypočten pro 6stupňový ventil.

Stupeň nastavení ventilu
6stupňový ventil123456
8stupňový ventil112,54,56,58