SENSOBOX

Inteligentní senzory kvality vzduchu s možností řízení nástěnných větracích jednotek

SENSOBOX dává zelenou čistému vzduchu. Jako inteligentní senzor kvality vzduchu registruje nejen koncentraci CO2, ale i mnoho dalších zatěžujících látek (VOC) – a to dříve, než na ně reaguje lidské tělo a než jsou překročeny doporučené hodnoty. Automaticky může následně aktivovat větrací jednotku. Aktuální kvalitu vzduchu zobrazují  tři barevné diody v čelním panelu.

Příklad řízení větrací jednotky
SENSOBOX plus registruje špatný vzchuch v místnosti a předá tuto informaci k nástěnné větrací jednotce KORAVENT 100. Jednotka zvýší svůj vzduchový výkon a tím sníží koncentraci škodlivých látek v místnosti.

Výhody SENSOBOX

  • rozpozná velké množství zatěžujících látek v místnosti ještě dříve než je začne vnímat lidské tělo
  • umožňuje snadné, pohodlné větrání podle potřeby
  • elegantní design, jednoduchá montáž
  • univerzálně použitelný prostřednictvím běžného propojení s větrací jednotkou kabelem nebo bezdrátově (Z-wave)

Varianty jednotek