Montáž konvektorů KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

Stavební část KORAFLEX FV, FV InPool, FI a FW

Pro správnou funkci konvektoru je třeba splnit několik obecných zásad.

 • Správně nainstalované těleso má výměník umístěný dále od okna.
 • K propojení výměníku a rozvodného potrubí je doporučené používat standardně dodávané nerezové hadice s nerezovým opláštěním (není-li doporučeno jinak), které jsou vždy součástí dodávky. V praxi umožňují lepší přístup pod otopný výměník bez jeho demontáže od topného systému např. při čištění.
 • Doporučujeme připojení na topný systém pomocí uzavíracího šroubení a termostatického ventilu.
 • Přívod teplonosného média do otopného výměníku doporučujeme přivést vždy do trubky, která je dále od ventilátoru. U šíře 34 cm je použit otopný výměník KORABASE 30, kde teplonosné médium prochází dvěma trubkami tam a jednou zpět.
 • Výměník u konvektoru KORAFLEX FW určený pro čtyřtrubkový systém, jeden okruh slouží pro napojení topného okruhu a druhý pro napojení na chladicí okruh.
 • Správně nainstalovaný konvektor je uložen vodorovně a vana konvektoru má horní okraje nezborcené a neprohnuté tak, aby byla zajištěna správná funkce pochozí mřížky a možnost odvzdušnění výměníku.
 • Správně nainstalovaný konvektor má ozdobný rámeček na úrovni podlahové krytiny v toleranci +2 mm.
 • Aby se zabránilo znečištění vnitřku konvektoru, doporučujeme krycí desku ponechat po celou dobu stavebních prací. Standardně dodávaná deska není pochozí, lze objednat desku se zvýšenou nosností.
 • Sestava ventilátorů je připevněna k vaně konvektoru pomocí magnetů. V případě nerezového provedení bude sestava ventilátorů připevněna suchými zipy. Tento systém umožňuje vyjmout ventilátory z konvektoru během montáže tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znečištění apod. a rovněž tak i při běžném provozu je lze jednoduše vyjmout a vyčistit.
 • Podlahový konvektor musí být pevně uložený. Stavěcí šrouby slouží k horizontálnímu vyrovnání vany konvektoru.
 • Před zabetonováním musí být konvektor zafixován do podlahy pomocí kotvících šroubů, které zabrání vertikálnímu posunu konvektoru při následném zalití betonem. Při zalévání betonem je možné rovněž konvektor svisle zatížit. Konvektor je třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo ke zborcení vany. Při zalévání jiným materiálem (např. anhydridem) důkladně utěsnit všechny prostupy do konvektoru tak, aby nedošlo k jeho zaplavení.
 • U konvektoru KORAFLEX FV InPool je součástí stavěcího šroubu praporek, který slouží k uchycení k zemi. Tento typ neobsahuje kotvy.
 • Doporučujeme provést fixaci a zvukovou izolaci tak, že se konvektor podél boku i pode dnem zalije řídkým betonem. Optimální zvukové odhlučnění se docílí přímým zalitím konvektoru do betonu.
 • Při instalaci konvektoru s ventilátorem do volného prostoru může docházet ke zvýšené hlučnosti, proto doporučujeme objednat vanu s akusticky absorpčním materiálem.
 • Montáž do zdvojených podlah je popsána dále.
 • Konvektory s chlazením (KORAFLEX FIa FW) mají standardně zabudovaný odtok vody (kondenzátu). Při montáži nezapomeňte propojit trubičku na dně konvektoru s potrubím se zajištěným spádem pro odvod odpadní vody nebo kondenzátu. Odtok doporučujeme vybavit sifonem proti zápachu.
 • Konvektory KORAFLEX FV InPool jsou určeny pro použití u bazénů. Separační přepážka slouží pro odchyt vody z bazénu, ovšem nemůže sloužit jako standardní přepad bazénové vody. Tato část se umisťuje vždy blíže k bazénu. Topná část s výměníkem a ventilátory musí být vždy dále od bazénu. Konvektor je opatřen odtokovými otvory celkem 2x. Instalace, provoz a údržba těchto zařízení vyžaduje zvláštní podmínky. Prosím, důkladně se s nimi seznamte.
 • Upozornění: Podlahový konvektor s ventilátorem KORAFLEX FV InPool musí být umístěn tak, aby část vybavená motorem a ventilátory nebyla ani krátkodobě zaplavená vodou.

Řez správného zabudování konvektoru

Možnosti zabudování konvektorů dle typu podlahy

Montáž zabetonováním

Nejčastější varianta montáže - v podlaze je připraven stavební otvor pro umístění konvektoru nebo je konvektor přímo zalit betonem. Montážní postup je blíže popsán v kapitole Montáž konvektoru – stavební část. Vanu konvektoru je třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo k podélnému prohnutí. Je vhodné též konvektor podél výměníku na boku vnější strany vany tepelně zaizolovat (např. skelná vata, polystyren), aby nedocházelo k tepelným ztrátám do podlahy.

Montáž do nízké zdvojené podlahy

V tomto případě je nutné konvektor zafixovat k hrubé podlaze pomocí kotvících šroubů a pomocí stavěcích šroubů konvektor horizontálně vyrovnat. S ohledem na volný prostor pod podlahou okolo konvektoru doporučujeme k potlačení hlučnosti vanu konvektoru vybavit akusticky absorpčním materiálem. Tato konstrukce je vhodná pro zatížení v běžném způsobu užívání.

Montáž do vysoké zdvojené podlahy

Jde o individuální řešení pro každý projekt. Montážní postup je shodný s variantou B, pouze místo kotvících šroubů se použije ocelový nosník nebo jiné vhodné příslušenství, které podpírá konvektor po celé šířce. S ohledem na volný prostor pod podlahou okolo konvektoru doporučujeme k potlačení hlučnosti vanu konvektoru vybavit akusticky absorpčním materiálem. Technické provedení je dohodnuto na základě požadavků zákazníka.

Typy van podle umístění přívodů vody a snižování čel pro sériovou montáž

Snížení čel van konvektorů se používá tam, kde není žádoucí viditelné napojování konvektorů mezi sebou (dlouhé řady konvektorů např. administrativní budovy, hotely apod.).
Při objednání pochozí mřížky je třeba uvést použití na konvektor se sníženým čelem (viz objednací kódy pro pochozí mřížky PM).

Poznámka: Jednotlivé vany konvektorů KORAFLEX FV InPool nelze vzájemně napojovat. Vyrábějí se pouze v provedení P0.

Profily hliníkových rámečků

Standardně jsou konvektory osazovány U profilem stříbrným při objednání rámečku F, je tento volně přiložen k dodávce. Barevné provedení ozdobných rámečků je shodé s barevným provedením hliníkových mřížek.

Informace pro montáž konvektorů

Rozměry připojovacích otvorů

Montážní návody

Manuál - Podlahové konvektory KORAFLEX FV
Manuál - Bazénové konvektory KORAFLEX FK InPool