Montáž konvektorů KORAFLEX FK

Stavební doporučení

Pro správnou funkci konvektoru je třeba splnit několik obecných zásad

  • K propojení výměníku a rozvodného potrubí je nezbytné užít standardně dodávané nerezové hadice s nerezovým opláštěním (není-li doporučeno jinak), které jsou vždy součástí dodávky V praxi umožňují lepší přístup pod otopný výměník bez jeho demontáže od topného systému např při čištění
  • Správně nainstalovaný konvektor je uložen vodorovně a vana konvektoru má horní okraje nezborcené a neprohnuté tak, aby byla zajištěna správná funkce pochozí mřížky a možnost odvzdušnění výměníku
  • Správně nainstalovaný konvektor má ozdobný rámeček na úrovni podlahové krytiny v toleranci +2 mm
  • Aby se zabránilo znečištění vnitřku konvektoru doporučujeme krycí desku ponechat po celou dobu stavebních prací standardně dodávaná deska není pochozí. Lze objednat desku se zvýšenou nosností
  • Stavěcí šrouby slouží k horizontálnímu vyrovnání vany konvektoru
  • Při betonáži musí být konvektor vyrovnán stavěcími šrouby a zafixován do podlahy pomocí kotvících šroubů, které zabrání vertikálnímu posunu konvektoru při následném zalití betonem Při zalévání betonem je možné rovněž konvektor svisle zatížit Konvektor je třeba při betonování rozepřít, aby nedošlo ke zborcení vany Při zalévání jiným materiálem (např anhydridem) důkladně utěsnit všechny prostupy do konvektoru tak, aby nedošlo k jeho zaplavení
  • Konvektory s nerezovou vanou, určené do vlhkého prostředí a označeny KORAFLEX FK InPool, mají standardně zabudovaný odtok vody Při montáži se musí propojit trubičkou na dně konvektoru s potrubím se zajištěným spádem pro odvod odpadní vody Odtok doporučujeme vybavit sifonem proti zápachu
  • Další varianty zabudování podlahových konvektorů KORAFLEX FK (Možnost zabudování do podlahy dle typu podlah)

Řez správného zabudování a umístění konvektoru

Doporučené umístění výměníku tepla

Standardní provedení

KORAFLEX FK InPool (bazénové provedení)

Vhodné do interiéru se zvýšenou vlhkostí, nutné osazovat Al mřížkou.
Bazénové provedení se vyrábí jen pro hloubky 9 a 11 a šířky 20, 28, 34 a 42 cm.

Umístění výměníku na straně místnosti u hloubky 30 a 45 cm

Sestupný proud chladného vzduchu vstupuje do skříně konvektoru. Vzestupné proudění ohřátého vzduchu pak napomáhá přirozenému oběhu vzduchu v místnosti a vytváří před okenní plochou clonu. Toto uspořádání je vhodné tam, kde se jedná o jediný zdroj vytápění a kde je podíl tepelných ztrát okna na celkové tepelné ztrátě místnosti přibližně 70 – 100 %.

Umístění výměníku na straně okna u hloubky 30 a 45 cm

Toto umístění je vhodné tam, kde převažují tepelné ztráty na straně místnosti, jen s malým podílem ztrát okna (nejvíce 20 %). Vzdálenost mezi konvektorem a oknem je třeba volit co nejmenší.

Připojovací rozměry

FK 9/16, 11/16: A = 4 cmFK 15/28, 15/34, 19/28, 19/34, 45/28, 45/42: A = 3 cm
FK 9/20, 9/28, 11/20, 11/28: A = 11 cmFK 30/28, 30/42: A = 12 cm
FK 9/34, 11/34: A = 22 cm
FK 9/42, 11/42, 15/42, 19/42: A = 16 cm

Rozměry nákresů jsou uvedeny v mm. 

Napojování podlahových konvektorů KORAFLEX

Snížení čel van konvektorů se používá tam, kde není žádoucí viditelné napojování konvektorů mezi sebou (dlouhé řady konvektorů např. administrativní budovy, hotely apod.).
Při objednání pochozí mřížky je třeba uvést, že se jedná o PM, která bude použitá na konvektor se sníženým čelem.

Montážní návody

Manuál - Podlahové konvektory KORAFLEX FK
Manuál - Bazénové konvektory KORAFLEX FK InPool