Provedení REFLEX

Designová otopná tělesa s bočním připojením shora dolů, otopné profily orientovány svisle. Součástí otopné plochy je zrcadlo, které je nalepeno na podložce z pozinkovaného plechu.