Kombinované vytápění

Všechna trubková otopná tělesa KORALUX , která jsou připojena na otopnou teplovodní soustavu, lze doplnit elektrickým topným tělesem bez integrovaného regulátoru teploty Z-KTT-XXXX nebo s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-XXXX. Tím vznikne trubkové otopné těleso pro kombinované vytápění (teplá voda - elektřina) a lze ho pak kdykoliv využít bez závislosti na provozu otopné soustavy.

Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. V případě elektrického topného tělesa bez integrovaného regulátoru teploty lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel.

Jedná se o:

  • síťovou vidlici s ručním spínačem VS 1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
  • elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004)

Příslušenství

Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty

Elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty

Základní technické informace – elektrická topná tělesa

Technické údajeEl. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty Z-KTT-XXXXEl. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-XXXX
Vypínačano *)ano
Signalizace provozuano *)ano
Signalizace chybového stavuneano
Termostatano **)ano
Teplotní omezovačanoano
Volba provozních režimůneano
Jmenovité napětí230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz
Rozsah příkonu200 ÷ 900 W200 ÷ 900 W
KrytíIP 44IP 44
Třída spotřebiče11
Délka připojovacího kabelu1,5 m1,2 m
Připojovací závitG ½G ½
Pracovní polohavertikální s el. přívodem dolevertikální s regulátorem vpravo nebo vlevo dole
Optimalizace obslužné polohyneano

*) platí pouze při použití síťové vidlice VS 1 nebo regulátoru teploty RE10A
**) platí pouze při použití regulátoru teploty RE10A

Základní technické informace – příslušenství

Technické údajeSíťová vidlice VS 1 Z-SKV-0002El. regulátor teplot RE10A Z-SKV-0004
Vypínačanoano
Signalizace provozuanoano
Termostatneano
Volba provozních režimůneano
Jmenovité napětí230 V/50 Hz230 V/50 Hz
KrytíIP 41IP 20
Pracovní polohadle všeobecných bezpečnostních předpisůvertikální s výstupem síťového kabelu dole

Upozornění pro Vaši bezpečnost:

  • Instalaci a výměnu elektrického topného tělesa, výměnu přívodního kabelu, montáž veškerého elektrického příslušenství smí provádět pouze osoba s požadovanou a platnou odbornou způsobilostí
  • Nesmí být překročeny doporučené (maximální) hodnoty výkonu elektrických topných těles, které jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých trubkových otopných těles KORALUX.
  • Pokud se pro připojení otopného tělesa na rozvod otopné soustavy použije stejný vývod jako pro instalaci elektrického topného tělesa je nutno objednat odbočku „T“ (obchodní označení Z-SKV-0001)
  • Montážní poloha je povolena pouze svislá s přívodním kabelem dole tj. el.topné těleso musí být zasunuto do otopného tělesa pouze zespoda
  • Otopné těleso nesmí být zavzdušněno a musí být trvale propojeno s otopnou soustavou
  • Seznamte se podrobně s přiloženým „Návodem k použití“, kde jsou výrazně a prokazatelně vysvětlena a zdůrazněna veškerá pravidla a podmínky pro zajištění bezpečného provozu otopného tělesa s kombinovaným vytápěním

Kombinované vytápění - elektrická topná tělesa

El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty
Výkon [W]Objednací čísloDélka [mm]
200Z-KTTR-0200380
300Z-KTTR-0300380
400Z-KTTR-0400435
500Z-KTTR-0500435
600Z-KTTR-0600550
700Z-KTTR-0700550
800Z-KTTR-0800720
900Z-KTTR-0900720
1000Z-KTTR-1000720
1200Z-KTTR-1200875
1350Z-KTTR-1350875
El. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty
Výkon [W]Objednací čísloDélka [mm]
200Z-KTT-0200380
300Z-KTT-0300380
400Z-KTT-0400435
500Z-KTT-0500435
600Z-KTT-0600550
700Z-KTT-0700550
800Z-KTT-0800720
900Z-KTT-0900720
1000Z-KTT-1000720
1200Z-KTT-1200875
1350Z-KTT-1350875

Poznámka:

Délka: znamená délku části el. topného tělesa, která je zasunutá po montáži do otopného tělesa

Kombinované vytápění - příslušenství

NázevObjednací číslo
Odbočka „T”Z-SKV-0001
Vidlice se spínačem VS 1Z-SKV-0002
Regulátor teploty RE10AZ-SKV-0004