Tlakové ztráty konvektorů

Grafické znázornění tlakových ztrát

KORALINE 9/13, 15/08

KORALINE 9/18

KORALINE 23/08, 30/08, 9/23

KORALINE 15/13, 23/13, 30/13

KORALINE 15/18, 23/18, 30/18

KORALINE 15/23, 23/23, 30/23, LD 30/26

KORALINE LDX 45/31

KORABASE typ 11

KORABASE typ 21

KORABASE typ 31

KORABASE typ 41

KORABASE typ 22

KORABASE typ 32

KORABASE typ 42

KORAFLEX FK 9/16, FK 11/16

KORAFLEX FK 9/20, 9/28, 11/20, 11/28, KORAFLEX FV 8/28, 9/28,11/28, KORAFLEX FV InPool 13/34

KORAFLEX FK 9/34 a 11/34, KORAFLEX FV 11/34

KORAFLEX FK  9/42, 11/42, KORAFLEX FV 11/42

KORAFLEX FK 15/28, 19/28, 30/28, 45/28

KORAFLEX FK  15/34, 19/34, 30/42, 45/42

KORAFLEX FK 15/42, 19/42

KORAWALL WK 45/6, 60/6

KORAWALL WK  45/12, 60/12

KORAWALL WI 45/11

KORAFLEX FV 11/20, KORAFLEX FI 11/20

KORAFLEX FI 13/34

KORAFLEX FW 13/34

Příklady přepočtu na odlišný teplotní spád

Δt = (t1 + t2) / 2 – ti

Kde:

t1 je vstupní teplota vody (°C) 
t2 je výstupní teplota vody (°C)
ti 
je teplota vzduchu (°C)
Δt 
je ochlazení vody (K)

Součinitel odporu platí pro obě přípojky 1/2“. Koeficient kt naleznete v tabulce opravných součinitelů u konkrétního tělesa.


Zadáno:

  • otopné těleso KORABASE 22/140
  • Výpočtový provozní stav: 75/65/20 °C
  • Qn = 1198 W máme přepočítat na teplotní rozdíl Δt = 40 K
  • Q = Qn × koeficient kt = 1198 × 0,748 = 896 W

Zadáno:

  • otopné těleso KORAWALL WK 140/60/6
  • Výpočtový provozní stav: 75/65/20 °C
  • Qn = 1018 W máme přepočítat na teplotní rozdíl Δt = 30 K
  • Q = Qn × koeficient kt = 1018 × 0,515 = 525 W