Schémata zapojení

Schéma zapojení konvektorů ve variantě s ventily topného média

Zapojení 12V regulace konvektorů OC - KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI

Zapojení 12 a 24V regulace konvektorů OC - KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI řízené BMS (Building Management System)

Zapojení 12V regulace konvektorů OC - KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FW, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI s více zdroji stejnosměrného napětí

Schéma zapojení regulace 24 V DC s termostatem RDG-160T konvektorů OC - KORAFLEX FV, KORAFLEX FV InPool, KORAFLEX FI, KORALINE LV, KORAWALL WI – dvoutrubkový systém

Příklad výpočtu návrhu výkonu zdroje stejnosměrného napětí

U regulace je nutné správně vypočítat elektrický příkon z důvodu správné volby velikosti stejnosměr ného zdroje. Výpočet celkového příkonu těles se provádí součtem příkonu všech konvektorů s ventilátorem, které budou ovládány přes jeden termostat.