KORALUX výběr tělesa a přepočet tepelných výkonů

Program pro přepočet tepelných výkonů KORALUX

Přepočet tepelných výkonů podle uživatelem definovaných parametrů (teplota v místnosti, teplotní spád, rozměry a tepelný výkon tělesa). Uživatel si může vybraný model tělesa uložit do databáze, se kterou může dále pracovat. Aplikace pracuje v prostředí MS Excel 2007 a vyšší, je nutné mít povolená makra. Uživatelé, kteří používají operační systém Windows XP, musí aplikaci nejprve uložit na lokální stanici uživatele a následně ji z lokální stanice uživatele spustit. Při spustění aplikace přímo z webových stránek, nebude zajištěna 100% funkčnost.

Program pro přepočet tepelných výkonů KORALUX