o-nas-slider-2

O nás

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. O kvalitě našich výrobků se v průběhu padesátileté historie firmy přesvědčilo více než 30 milionů zákazníků po celém světě. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění a uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.

Naším hlavním výrobním programem jsou desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX, designová otopná tělesa KORATHERM a kompletní sortiment konvektorů. Svůj výrobní program neustále rozšiřujeme nejen o nové modely otopných těles, ale i o zcela nové technologie a výrobky. Potvrzením tohoto trendu je úspěšná akvizice společnosti LICON HEAT s.r.o., díky které byl náš výrobní program doplněn o kompletní sortiment podlahových, lavicových, nástěnných a speciálních konvektorů. Dalším novým projektem je zavedení uceleného sortimentu lokálních větracích a rekuperačních jednotek, které významným způsobem rozšiřují výrobkové portfolio naší společnosti.

Naše vize

Naší dlouhodobou strategií je nabídnout kompletní řešení v oblasti vytápění s důrazem na moderní nízkoenergetické prvky a systémy, které v sobě spojují ohleduplnost k životnímu prostředí a úsporu nákladů na energie na straně zákazníka. Naším cílem je neustále rozšiřovat výrobní program o nové technologie a výrobky a díky tomu spoluurčovat moderní trendy ve světě vytápění.

NAŠE POLITIKA

Výzkum a vývoj

Naším cílem je zajistit maximální kvalitu výroby a odpovídající technické parametry našich výrobků, proto zaměstnáváme přední domácí i zahraniční odborníky v oblasti technického a designérského vývoje a úzce spolupracujeme např. s Technickou univerzitou v Liberci. Díky tomu můžeme pravidelně rozšiřovat výrobní sortiment, zdokonalovat stávající výrobky a zlepšovat jejich technické, užitné i estetické vlastnosti. Dále spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních externích spolupracovníků a stavovských sdružení.  Díky pravidelnému kontaktu se zákazníky z řad laiků i odborníků získáváme nepostradatelné zkušenosti přímo z terénu, které následně zohledňujeme v dalším technickém vývoji a v samotné výrobě. Naší snahou je naslouchat požadavkům našich zákazníků a co nejvíce jim vycházet vstříc.

Ekologie a ochrana životního prostředí

Důsledný přístup k péči o životní prostředí již ve fázi projektování nového výrobního závodu nás zařadil mezi nejekologičtější a nejšetrnější výrobce v oblasti strojírenství nejen v České republice, ale také v evropském kontextu. Svědčí o tom například energeticky úsporná rekuperace tepla během výrobního procesu, komplexně propracovaný systém odpadového hospodářství, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií a podrobného zkoumání kvality odpadních vod. Každoročně provádíme audity všech výrobních procesů, spojených s ochranou životního prostředí.

Historie a tradice

1965

Vyrobeny první deskové radiátory v bývalém podniku KOVENTA.

KORADO

1970

Instalována první vícebodová svařovací linka vlastní výroby.

KORADO

1987

Instalována první svařovací linka SCHLATTER, která přinesla podstatné snížení podílu ruční práce a zvýšení produktivity.

KORADO

1991

Privatizace firmy KOVENTA a založení soukromé společnosti KORADO.

KORADO

1996

Zahájení výstavby nového výrobního závodu KORADO v hodnotě téměř 3 mld. CZK.

KORADO

1997

Zahájení výroby v novém výrobním závodě a získání certifikátu ISO 9001.

KORADO

1998

Akvizice 98% podílu ve výrobním závodě v Bulharsku a založení dceřiné výrobní společnosti KORADO Bulgaria.

KORADO

2002

Restrukturalizace největších dceřiných společností a výrazný pozitivní obrat v hospodaření společnosti.

KORADO

2006

Rekordní množství vyrobených a prodaných kusů - poprvé v historii jsme vyrobili a prodali více než 2 miliony deskových otopných těles.

KORADO

2007

Zahájena druhá největší investice v historii firmy (cca. 700 mil. CZK) do 4. svařovací linky. Nejvyšší tržby v historii, a to ve výši 2,725 mld. CZK.

KORADO

2010

Instalace nové technologie kapilárního pájení pro výrobu trubkových otopných těles KORALUX.

KORADO

2013

Začlenění společnosti LICON HEAT do Skupiny KORADO. Díky této akvizici se výrobní program rozšířil o kompletní sortiment konvektorů.

KORADO

2014

Představení energeticky úsporného radiátoru RADIK RC s revoluční technologií řízeného zatékání.

Navýšení kapitálu dceřiné společnosti KORADO Bulgaria AD za účelem realizace zamýšlených výrobních investic Skupiny KORADO v Bulharsku.

KORADO

2015

Představení integrovaného systémového řešení S-CONTROL, které zahrnuje energeticky úsporné výrobky pro vytápění, chlazení a větrání.

Rozšíření produktového portfolia Skupiny KORADO o ucelený sortiment lokálních nástěnných větracích jednotek a jednotek s možností rekuperace.

KORADO

2018

Součástí skupiny KORADO se od 1.8.2018 stala společnost ThermWet s.r.o., díky které se produktové portfolio rozšířilo o centrální rekuperační jednotky.

KORADO

Skupina KORADO

Skupina KORADO je v současné době tvořena třemi výrobními a třemi obchodními společnostmi. Naší dlouhodobou strategií je postupné rozšiřování výrobního programu a realizace dalších akvizic, díky kterým se držíme na evropské špičce v segmentu vytápění.

Výrobní společnosti

KORADO, a.s.

V letech 1996 a 1997 jsme vybudovali v České Třebové zcela nový závod na výrobu otopných těles RADIK a KORALUX. Tento areál zbudovaný investicí ve výši téměř 3 mld. korun je dodnes nejmodernějším závodem svého druhu v celé Evropě. Výjimečnost stavby, která se rychle stala dominantou celého regionu, dokládá prestižní ocenění stavba roku, které jsme získali v roce 1998. Během roku 2007 se začalo s realizací čtvrté výrobní linky a souvisejících technologií. Tato investice v řádu zhruba 700 mil. korun je druhou největší investicí v historii naší společnosti a přinesla nám nejen zvýšenou efektivnost výroby, ale i zvýšení kapacity.

V letech 2010 až 2011 jsme realizovali další investici do instalace nové technologie kapilárního pájení otopných těles KORALUX s cílem dodávat větší množství koupelnových těles s vyšší kvalitou.

V současnosti jsou hlavním programem výrobního závodu v České Třebové desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX a designová otopná tělesa KORATHERM.

LICON HEAT s.r.o.

Významným krokem k posílení naší pozice na evropském trhu byla úspěšná akvizice společnosti LICON HEAT s.r.o. realizovaná k 1. říjnu 2013, díky níž se výrobní program rozšířil o kompletní sortiment podlahových, lavicových, nástěnných a speciálních konvektorů. Začlenění společnosti LICON HEAT do Skupiny KORADO je významným krokem v naší dlouhodobé strategii investovat do inovativních a progresivních technologií a do nových produktů a produktových řad, které uspokojí rostoucí poptávku ze strany našich zákazníků.

LICON HEAT s.r.o.
Průmyslová zóna Sever
460 11 Liberec 11
Telefon: + 420 485 131 157
e-mail: info@licon.cz
web: www.licon.cz

KORADO Bulgaria AD

V roce 1998 jsme získali 98,2 % podíl v původně německo-bulharském výrobním závodě v bulharské Strajici. Následně jsme tento areál významně zrekonstruovali a zmodernizovali, aby splňoval náročné evropské parametry výroby, a zahájili v něm výrobu deskových otopných těles RADIK. Ta se zde vyrábějí téměř ve stejném sortimentu jako v mateřském závodě a slouží k zásobování trhů jihovýchodní Evropy.

ThermWet s.r.o.

Součástí skupiny KORADO se od 1.8.2018 stala společnost ThermWet s.r.o., díky které se produktové portfolio rozšířilo o centrální rekuperační jednotky. Ty se stávají běžnou součástí rezidenční výstavby a skupina KORADO, jako největší tuzemský výrobce otopných těles, chce být aktivní i v dynamicky se rozvíjející oblasti řízeného větrání a rekuperace.     

Česká společnost ThermWet s.r.o. zajišťuje od svého vzniku v roce 2009 vývoj, výrobu, projekci a dodávku optimálních větracích systémů s rekuperací tepla do rodinných domů, bytů a malých komerčních prostor po celé České republice i na Slovensku. Pro KORADO a.s. jde o logický krok, kdy klasické způsoby vytápění jsou doplňovány o energeticky úsporné systémy využívaní tepla.

ThermWet s.r.o.
Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
Mob.: +420 775 973 717
E-mail: info@thermwet.cz
web: www.thermwet.cz

Obchodní společnosti

NĚMECKO
KORADO Deutschland GmbH
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 61
15517 Fürstenwalde/Spree

tel.: +49 3361 3763-65
fax: +49 3361 3930411
e-mail: info@korado.de
web: www.korado.de

POLSKO
KORADO Polska, Sp. z o. o.
ul. Generala Okulickiego 4
05-500 Piaseczno

tel.: +48 22 737 23 25
fax: +48 22 737 23 25
e-mail: info@korado.pl
web: www.korado.pl

BULHARSKO
KORADO Bulgaria AD
28 Gladston str.
5150 Strajica

tel.: +359 6161 4245
fax: +359 6161 4242
e-mail: info@korado.bg
web: www.korado.bg

TECHNICKÉ KANCELÁŘE
Ukrajina
KORADO UKRAJINA
ul. Anny Achmatové 35-A/1
02095 Kyjev

tel.: +380 44 498 07 97
e-mail: korado@voliacable.com