Semináře - Nové úsporné technologie pro rodinné domy, veřejné, průmyslové a komerční budovy

Ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí jsme pro Vás nachystali sérii odborných seminářů s názvem Nové úsporné technologie pro rodinné domy, veřejné, průmyslové a komerční budovy. 

Vyberte si ten nejbližší již nyní a zajistěte si svou účast! Kapacita je omezená do naplnění konferenčních prostor.

Semináře jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou hodnoceny 1 kreditním bodem.

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře
9.05 GEROtop
  Nový trend ve vytápění a chlazení průmyslových objektů – průmyslové podlahové chlazení a vytápění (haly, sklady, prodejny)
  Objekty s vrty pro tepelná čerpadla a jejich reálný provoz
  Vodní plochy a toky jako zdroj nevyčerpatelné energie
  Prostupy spodní stavbou aneb ochrana majetku před spodní vodou
  IVT / GT Energy
  Praktické zkušenosti s plynovými a vysokoteplotními tepelnými čerpadly pro budovy nad 40 kW
  Jak snadno využít tepelné čerpadlo kromě vytápění i pro chlazení rodinných domů a větších budov
  Tepelné čerpadlo se navrhuje a zapojuje jinak než plynové kotle. Jak ho správně navrhnout a zapojit, aby opravdu úsporně topilo a ohřívalo teplou vodu
  KORADO
  Centrální a decentrální větrací jednotky s rekuperací pro rodinné a bytové domy
  Návrh systému s centrální větrací jednotkou
  Nová řada designových otopných těles a novinky v sortimentu
13.00 Diskuse, závěr semináře

Datum a místo konání

25. 2. 2019 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
26. 2. 2019 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
27. 2. 2019 Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
28. 2. 2019 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6
4. 3. 2019 Ústí nad Labem – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské nám. 3517
5. 3. 2019 Plzeň – Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
6. 3. 2019 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
7. 3. 2019 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účast na semináři je bezplatná.
V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Registrovat se můžete ZDE

11. 2. 2019