Trubková otopná tělesa KORALUX jsou určena především k vytápění koupelen, WC, kuchyní, obytných místností, kanceláří, vstupních a komunikačních prostor v obytných i veřejných budovách. Moderní konstrukce umožňuje dokonalé využití prostoru interiérů a výběr barevných odstínů splňuje požadavek na jejich barevné vyvážení.

Díky své konstrukci jsou použitelné v teplovodních otopných soustavách s nuceným i samotížným oběhem teplonosné látky, její nejvyšší přípustná teplota je 110 °C. Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobených korozí a vodním kamenem.

Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

  • rozsah pH 8,5 - 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník),
  • celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l,
  • solnost v rozmezí 300 – 500 μS/cm,
  • obsah kyslíku max. 0,1 mg/l.