Designová otopná tělesa KORATHERM jsou určena pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. Pro otopné prvky jsou použity ocelové uzavřené profily obdélníkového průřezu 70 x 11 mm, rozdělovací a sběrné profily mají oválný průřez 50 x 30 mm popř. průřez písmene „D“ s rozměrem 40 x 30 mm. Některé z typů jsou doplněny přídavnou přestupní plochou s hloubkou 45 mm.

Designová otopná tělesa KORATHERM představují moderní design spojený s efektivním způsobem sdílení tepla ve vytápěné místnosti. Jejich čelní plocha zvýrazňuje sálavou složku tepla a navozuje tak pocit tepelné pohody. Designová otopná tělesa jsou moderním řešením a praktickým doplňkem do předsíní, vstupních hal obytných i veřejných budov, výkladních skříní, zimních zahrad, panoramatických oken, prosklených průchodů, vestibulů apod.

Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem. Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

  • rozsah pH 8,5 - 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník)
  • celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l
  • solnost v rozmezí 300 – 500 μS/cm
  • obsah kyslíku max. 0,1 mg/l.