Balení a distribuce

Balení

Designová otopná tělesa se dodávají v jednotném balení, které je tvořeno papírovou vícevrstvou lepenkou, ochrannými plastovými rohy a smršťovací fólií. Obal umožňuje jeho zachování při montáži designového tělesa a tím jeho ochranu v hrubé stavbě.

Doprava a skladování

Otopná tělesa jsou paletována dle vnitřních předpisů výrobce. Ukládat palety do vrstev je možné pouze v souladu s těmito předpisy.

Palety s otopnými tělesy lze přepravovat pouze v krytých dopravních prostředcích a při skladování se musí uložit tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Jejich skladování na otevřených a nekrytých prostranstvích je nepřípustné.