Základní vybavení

Základní vybavení

Všechna desková otopná tělesa RADIK kromě modelu RADIK VKU, všech otopných těles o výšce 200 mm a provedení RADIK RC mají ze zadní strany přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.

Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou a příslušným počtem zaslepovacích zátek. Všechny vývody u deskových otopných těles RADIK mají stejný průměr s vnitřním závitem G 1/2.

Všechna otopná tělesa jsou dodávána s bočními kryty a s horní mřížkou, kromě typů 10 a modelů RADIK HYGIENE, RADIK HYGIENE VK, RADIK CLEAN a RADIK CLEAN VK. 

Všechna desková otopná tělesa RADIK kromě modelu RADIK VKU  jsou dodávána včetně potřebného počtu sad navrtávacích konzol typu 15/120, 15/100/70 nebo 18/120 popř. stěnové konzoly Z-U320 (viz katalog KORAMONT).

Otopná tělesa výšky 200 mm jsou dodávána včetně potřebného počtu "Dělených konzol plus", určených pro montáž tělesa na stěnu. Na zvláštní objednávku lze dodat stojánkové konzoly Z-U400.

Ventil pro modely VK


Do zabudovaného vnitřního rozvodu je při kompletaci otopného tělesa osazen 8stupňový ventil, který je charakterizován následujícími údaji:

 • hodnota součinitele kv - příklad výpočtu dvoutrubková otopná soustava a jednotrubková otopná soustava
 • ventil je osazen do otopného tělesa při kompletaci
 • ventil je plynule nastavitelný v rozsahu od stupně 1 do stupně 8
 • z výroby je ventil přednastaven na stupeň 8
 • nastavení na jiný stupeň provede montážní firma
 • nastavení na jiný stupeň se provádí speciálním klíčem se stupnicí

Stanovení stupně přednastavení ventilu

 • Dvoutrubková otopná soustava

  Stupeň přednastavení ventilu se stanoví výpočtem a je projektantem uveden v projektové dokumentaci. Po proplachu bezprostředně před topnou zkouškou musí být montážní firmou nastaven.
  Příklad výpočtu