Povrchová úprava deskových otopných těles

Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch a hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa a je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Povrchová úprava se realizuje ve třech základních fázích:

  1. Příprava ocelového povrchu - obsahuje odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních.
  2. Nanesení základního laku - používá se progresívní technologie kataforezního máčení (KLT). Vrstva vyloučeného laku má dostačenou tloušťku i v nejkritičtějších místech. Konečné antikorozní, adhezní, mechanické a chemické vlastnosti získává KTL lak ve vypalovací peci. Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.
  3. Nanesení vrchní vrstvy laku - používá se epoxypolyesterový lak, který se nanáší pomocí automatických práškovacích pistolí v elektrostatickém poli práškovací kabiny. Po vytvrzení v peci a následném ochlazení je povrchová úprava otopného tělesa ukončena.

Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Na zvláštní objednávku lze dodat otopná tělesa v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev.

Vzorník barev

vzorník barev

Podmínky pro použití ocelových otopných těles

Možnosti a meze použití ocelových otopných těles povrchově upravených ve smyslu normy DIN 55 900
(stanovisko Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu Praha).

Opravný lak - CRAMER

Opravný lak se štětečkem je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.
Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Keramický emailový sprej

Keramický emailový sprej je určen k opravě drobného poškození lakovaného povrchu otopných těles. Postup opravy najdete v Návodu k použití uvedeném na obalu laku.
Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.