Jednotrubková otopná soustava

Příklad výpočtu:

Hledáno:

  • tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem včetně armatury Vekolux

Dáno:

  • tepelný výkon okruhu: Q = 4380 W
  • ochlazení vody v okruhu: t1 - t2 = 20 K (70/50 °C)
  • podíl otopného tělesa: mot = 50 %
  • tepelná kapacita vody: c = 1,163 Wh/kg.K

Řešení:

  • hmotnostní průtok v okruhu:
m =Q

c . (t1 - t2)
=4380

1,163 . 20
= 188 kg/h

tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem včetně armatury Vekolux:
pcelk = 22 mbar

hmotnostní průtok otopným tělesem:

mot = mR . 0,5 = 188 . 0,5 = 94 kg/h

Nastaven stupeň 6

Otopná tělesa v provedení Ventil Kompakt s armaturou Vekolux v rohovém a přímém provedeníPodíl otopného tělesaKV hodnotaNastavení obtoku*Nejvyšší
přípustná
prov. teplota
Nejvyšší
přípustný
prov. přetlak
[%][m3/h][ot.][°C][MPa]
Ventil s přednastavením v šesti stupních a termostatickou hlavicí501,27max1101,0
351,603,5

*) K nastavení na 35% Vekolux uzavřít a potom otevřít 3,5 otáčkami.
Maximální otevření odpovídá 50% podílu otopného tělesa.