RADIK MM - produkt již nevyrábíme

Deskové otopné těleso bez ventilu se spodním středovým připojením

Model RADIK MM je deskové otopné těleso bez ventilu, které umožňuje moderní spodní středové připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek.

Jedinečné konstrukční řešení odlišuje RADIK MM nejen od konkurence, ale také od jednotlivých tradičních modelů RADIK.
Konstrukční řešení deskového otopného tělesa RADIK MM je předmětem patentové ochrany.

Pro připojení na otopnou soustavu lze použít integrovanou armaturu HM dodávanou včetně termostatické hlavice- viz katalog Armatura HM.

Technické parametry

Výška (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Délka (L)500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka (B)
- Typ 1163 mm
- Typ 2166 mm
- Typ 22100 mm
- Typ 33155 mm
Připojovací rozteč50 mm
Připojovací závit6 × G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak1,0 MPa
Zkušební přetlak1,3 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)110 °C
Připojení otopného tělesaspodní středové, levé nebo pravé boční
Tlaková ztrátaTlaková ztráta otopného tělesa pro dané provozní podmínky se stanoví výpočtem pomocí hodnoty průtokového součinitele AT popř. součinitele odporu ξT.

Tepelný výkon [W]


W
?
mm
mm
×

Teploty

  • t1 - teplota vody na vstupu
  • t2 - teplota vody na výstupu
  • ti - požadovaná teplota v místnosti

Pro přepočet tepelných výkonů přepište standardní hodnoty.

Tepelný výkon přepočítaný na ∆T= 50; (t1/t2/ti = při 75/65/20 °C)

Typ 11 Typ 21 Typ 22 Typ 33
Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm] Výška [mm]
Délka [mm] 400 500 600 700 900 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
500 364 438 509 576 702 466 557 642 721 866 617 736 851 963 1179 833 1014 1185 1344 1629
600 437 526 610 691 842 559 668 770 865 1039 740 883 1021 1155 1414 999 1217 1421 1612 1955
700 510 613 712 806 983 652 780 899 1009 1212 863 1030 1191 1348 1650 1166 1420 1658 1881 2281
800 582 701 814 921 1123 746 891 1027 1154 1385 786 986 1178 1362 1540 1886 1023 1332 1622 1895 2150 2606
900 655 788 915 1036 1264 839 1003 1156 1298 1558 884 1110 1325 1532 1733 2121 1151 1499 1825 2132 2418 2932
1000 728 876 1017 1151 1404 932 1114 1284 1442 1731 982 1233 1472 1702 1925 2357 1279 1665 2028 2369 2687 3258
1100 801 964 1119 1266 1544 1025 1225 1412 1586 1904 1080 1356 1619 1872 2118 2593 1407 1832 2231 2606 2956 3584
1200 874 1051 1220 1381 1685 1118 1337 1541 1730 2077 1178 1480 1766 2042 2310 2828 1535 1998 2434 2843 3224 3910
1400 1019 1226 1424 1611 1305 1560 1798 2019 1375 1726 2061 2383 2695 1791 2331 2839 3317 3762
1600 1165 1402 1627 1842 1491 1782 2054 2307 1571 1973 2355 2723 3080 2046 2664 3245 3790 4299
1800 1310 1577 1831 2072 1678 2005 2311 2596 1768 2219 2650 3064 3465 2302 2997 3650 4264 4837
2000 1456 1752 2034 2302 1864 2228 2568 2884 1964 2466 2944 3404 3850 2558 3330 4056 4738 5374

Způsob připojení

Přehled typů

Další produkty