Přirozená versus optimalizovaná konvekce

Přirozená konvekce
  • předání tepla do místnosti se děje ve výměníku tepla, tzv. registru, který je tvořen měděnou trubkou a na ní mechanicky připevněnými hliníkovými lamelami
  • prouděním teplé vody výměníkem se ohřeje trubka, ta ohřeje lamelu, která začne ohřívat okolní vzduch
  • vzduch začne stoupat vzhůru - tím nastává komínový efekt, neboli konvekční proudění teplého vzduchu v otopném tělese
Optimalizovaná konvekce
  • existují místa s vyššími tepelnými ztrátami. V takových místech, kde je třeba zvýšit účinnost při zachování špičkového designu, zvolte podlahové konvektory s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí.
  • celá výrobní řada OC je optimalizovaná z hlediska hlučnosti, tepelného výkonu a spotřeby elektrické energie nutné pro provoz ventilátorů
  • inovativní a jedinečná technologie pro vytápění a chlazení