Obecné informace - regulace

Popis elektrické regulace pro KORAFLEX FV, FV InPool, FI, FW, KORALINE LV a KORAWALL WI (dále označené jako fan-coils)

Standardní regulace

Regulace je určena pro řízení topného nebo chladicího výkonu konvektorů s ofukovacími ventilátory. Standardní součástí konvektorů je:

  • Sestava ventilátorů s unikátním diskovým synchronním motorem s permanentními magnety. Ten se vyznačuje především velmi nízkou spotřebou el. energie, v celém rozsahu otáček příkon motoru nepřesáhne 7,5 W a má velmi tichý provoz.
  • F Box (připojovací svorkovnice v konvektoru)
  • Teplotní čidlo/a (spínač) výměníku

Volitelné příslušenství

  • Zdroj stejnosměrného napětí dle celkového příkonu řízených fan-coilů. V nabídce jsou 4 typy zdrojů pro 12V/60W, 12V/100W, 24V/100W a 24V/480W. Zdroje jsou dodávány samostatně k zabudování do elektro rozvaděče na DIN lištu.
  • R-Box, obsahující modul galvanického oddělení signálů otáček, kterým jsou řízeny otáčky ventilátoru a dále umožňuje volbu a optimalizaci jednotlivých stupňů otáček. R-box je určen pro montáž na DIN lištu do rozvaděče.
  • Plastová krabice pro umístění zdroje DC napětí a R-boxu pro instalace, kde je rozvaděč příliš daleko
  • Termostaty Siemens
  • Ventily, termopohony pro napětí 12V DC a 24V DC

Popis funkce 12V DC:

Výkon se řídí zapínáním/vypínáním ventilu pracovního média, pokud je použit, a zapínáním/vypínáním ofukovacího ventilátoru, přičemž lze volit tři rychlosti ventilátoru. Při použití termostatu Siemens RDG 100T a RDG 600 jsou otáčky řízeny automaticky. Rychlosti ventilátoru ve všech třech rychlostních stupních lze plynule nastavit. Otáčky ventilátoru jsou dány velikostí napěťového řídícího signálu CNTRL z modulu galvanického oddělení signálu (R-Box). Ventilátory jsou standardně blokovány teplotním spínačem (TS1) se spínací teplotou cca 35 °C. Tato funkce může být odpojena. (Toto příslušenství není dodáváno pro KORAWALL WI). U fan-coilů s chladícím účinkem je použit druhý teplotní spínač (TS2) pro chladící médium, které zapíná při teplotě pod 13°C. Regulace využívá pro řízení teploty a otáček termostaty Siemens RAB11, RDF 600/IR nebo RDG 100T. Kontaktní pole těchto termostatů je spojeno se síťovým napětím, proto je třeba použít modul galvanického oddělení signálů (galvanické oddělení signálu je realizováno pomocí optočlenů) R-Box. Termostat zapíná stejnosměrný spínaný napájecí zdroj s výstupním napětím cca 12 V. Po zapnutí zdroje se začnou otevírat ventily topného média (pokud jsou použity). Dále termostat prostřednictvím modulu galvanického oddělení (R-box) vytváří řídící napěťový signál CNTRL. Řídící napěťový signál je tříhladinový, přičemž každou rychlostní hladinu lze plynule nastavit. Tato regulace umožňuje použití termopohonu 12V DC, který zavírá nebo otevírá ventil topného média. Funkce je nastavena tak, že při potřebě topit tj. po zapnutí termostatu, se zapne napájecí zdroj. Napětím ze zdroje jsou přímo napájeny termopohony ventilu pro řízení vstupu topného média do fan-coilu.

Popis funkce 24V DC:

Výkon se řídí zapínáním/vypínáním ventilu pracovního média, pokud je použit, a zapínáním/vypínáním ofukovacího ventilátoru. Konvektor je pod stálým napětím 24V. Termostat Siemens RDG 160T ovládá pomocí termopohonu ventil topného média stavem ZAPNUTO/VYPNUTO a dále řídí otáčky ventilátoru napěťovým signálem 0-10V. Otáčky mohou být řízeny automaticky nebo manuálně ve třech rychlostních stupních. Rychlostní hladiny otáčení lze nastavit. Ventilátory jsou standardně blokovány teplotním spínačem (TS1) se spínací teplotou cca 35 °C. Tato funkce může být odpojena. (Toto příslušenství není dodáváno pro KORAWALL WI). U fan-coilů s chladícím účinkem je použit druhý teplotní spínač (TS2) pro chladící médium, které zapíná při teplotě pod 13°C.

BMS (Building Managment System):

Pro řízení konvektorů lze použít též výstupní členy nadřazeného řídicího systému BMS (Building Managment System). Jeden reléový výstup BMS řídí otvírání/zavírání ventilu, druhý spojitý výstup 0-10 V pak řídí otáčky. Napájecí napětí lze použít 12-24V DC.

Popis regulace pro KORAFLEX FV InPool

Pro bazénové aplikace, pro které je tento výrobek určen, platí výše uvedený popis systému regulace. Princip je shodný. Elektro výzbroj konvektoru je ovšem jiná. Elektronika motoru, F box jsou umístěny v plastové krabici s vysokým stupněm bezpečnostního kryti IP 67, která je umístěna uvnitř konvektoru. Při montáži je nezbytné připojovací kabely dle návodu připojit na svorkovnici F boxu. Z hlediska regulace teploty a otáček se používají stejné typy a varianty termostatů pouze s omezenim, že termostaty nesmějí byt umístěny v prostoru bazénu.

Pro tyto účely doporučujeme použit teplotní čidlo, které snímá teplotu v prostoru bazénu viz. Prvky elektroregulace. Čidlo je určeno pro termostaty RDF 600 a RDG 100T.

Konvektor není určen pro trvale zaplavování bazénovou vodou. Seznamte se důkladně se záručními a provozními podmínkami.

Montáž je nutné provádět dle platných norem a bezpečnostních předpisů! Výrobce neodpovídá za závady a škody způsobené neodbornou montáží.

Montážní návod

Montážní návod pro regulaci k výrobkům s ventilátorem

Všeobecné údaje