C_Hlučnost - akustika

Jedním z hlavních parametrů kromě výkonu je hlučnost konvektorů s ventilátorem. Výrobce vyvíjí a navrhuje svoje výrobky tak, aby nebyly za žádných okolností překročeny hygienické normy na hlučnost tohoto typu zařízení. Obvyklá hranice je 30 dB (A) akustického výkonu. To znamená, že výrobek při minimálních otáčkách nepřesáhne tuto hranici. Výrobky označené logem OC byly optimalizovány na poměr hlučnost/výkon.

KORADO používá ve svých výrobcích vždy nejpokrokovější technologie. Stejně tomu tak je i v případě ventilátorů. Používané ventilátory jsou opatřeny patentovaným diskovým motorem s permanentními magnety. Přínosem je zejména výrazné snížení hlučnosti a spotřeby energie oproti běžně dostupným ventilátorům s rotorem a statorem.

KORADO ve svých materiálech uvádí jako parametr pro posouzení úrovně hlučnosti akustický tlak Lp (A) měřený ve vzdálenosti 1 m od zdroje. Měření bylo provedeno certifikovanou zkušební laboratoří.

Hodnoty akustického výkonu poskytneme na vyžádání.

Akustický tlak

Akustický tlak je změna tlaku ve vzduchu generovaná zdrojem hluku. Tato kolísání tlaku se měří v N/m2 a označují se „p". Akustický tlak představuje míru hlasitosti. Závisí na vzdálenosti mezi zdrojem zvuku a místem měření i na vlastnostech prostoru.

Akustický výkon

Energie přeměňovaná konstrukčním dílem (zdrojem zvuku) ve zvuk se označuje jako akustický výkon. Tento akustický výkon se do vzduchu přivádí ve formě kolísání tlaku. Akustický výkon není přímo měřitelnou veličinou. Určuje se tak, že se akustický tlak plochou tvaru polokoule nebo koule integruje okolo zdroje zvuku. Akustický tlak je na základě toho veličinou nezávislou na prostoru ani na vzdálenosti. Používá se provšechny další výpočty.

KORADO na vyžádání poskytne hodnoty akustického výkonu ke svým výrobkům řady OC. Ačkoli úroveň akustického tlaku i úroveň akustického výkonu mají stejné označení (dB), jedná se fyzikálně o odlišnou veličinu. Úroveň akustického výkonu je zvuk generovaný na zdroji zvuku (energie přiváděná do prostoru), úroveň akustického tlaku je zvuk registrovaný v určité vzdálenosti od zdroje zvuku. Na základě toho je také zpravidla úroveň akustického výkonu vyšší než úroveň akustického tlaku.

Vana s akusticky absorpční fólií

Pro eventuelní další snížení hlučnosti je možné objednat vanu konvektoru opatřenou akusticky absorpční fólií. Fólie snižuje hlučnost o 1 až 3 dB v závislosti na typu, délce a otáčkách konvektoru.

Protihluková fólie a protihluková fólie v řezu

Grafické znázornění úrovně hlučnosti konvektorů OC

A. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 30 mm.

Pro konvektory typ KORAFLEX FV 8/16 a 8/28.

B. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 40 mm.

Pro konvektory typ KORAFLEX FV 9/28, 11/20, 11/28, 11/34, 11/42, FI 11/20, FV InPool 13/34

C. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 30 mm.

Pro konvektory typ KORALINE LV 15/11

D. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 40 mm.

Pro konvektory typ KORALINE LV 15/18 a 15/24

E. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 60 mm.

Pro konvektory typ KORAFLEX FI 13/34, KORAFLEX FW 13/34

F. Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od konvektoru s ventilátorem o ∅ 60 mm.

Pro konvektory typ KORAWALL WI 45/11

Množství vzduchu na 1 m ofukované délky výměníku (m3/h)