Upevnění těles KORATHERM VERTIKAL a REFLEX

Designová otopná tělesa  KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M KORATHERM REFLEX se upevňují na stěnu.

Designová otopná tělesa KORATHERM mají ze zadní strany navařeny dvě horní a dvě dolní příchytky, kromě délky L = 144 mm u typů 10,11,20, kde je přivařena jen jedna horní a jedna dolní příchytka.

Poloha příchytek a tabulka rozměrů

KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M, KORATHERM REFLEX
K10V
K10VM
K10R
K11V
K11VM
K20V
K20VM
K20R
L [mm]144218366 ÷ 958
A909090
B656565
C726080
C*-6080
D726080
D*-6080

Umístění

TypK10V/ K10VM/ K10RK11V/ K11VMK20V/ K20R
X1 [mm]636377
X2 [mm]9999114

Hodnoty X1X2 jsou závislé na typu skutečně použité upevňovací konzoly.

Pro upevnění otopných těles KORATHERM VERTIKAL a REFLEX s výškou H = 500 mm a vyšší doporučujeme přednostně použít Dělenou konzolu VERTIKAL (obj. číslo Z-U558).

  • Sada obsahuje: 2 x konzolu, vruty 7 x 60 mm, hmoždinky Ø 10 mm, 4x pojistka proti posunutí
  • Určena pro všechny modely a typy s navařenými příchytkami o výšce otopného tělesa H = 500 mm a vyšší
  • Kovové díly pozinkovány
  • Vybavena pojistkou proti nadzvednutí a posunu otopného tělesa
  • Umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti D = 40 mm od stěny
  • Použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
  • Maximální svislé zatížení konzoly je 1500 N
  • Maximální vodorovné zatížení v podélném i příčném směru 250 N

Počet konzol

Pro upevnění těles KORATHERM je nutné vždy použít počet konzol, které odpovídají počtu horních příchytek tělesa (viz Upevnění na stěnu).

U provedení HORIZONTAL Typ 10 a 11 lze použít tři konzoly až pro tělesa o délce L = 2300 mm a delší.

Konzola bude dostupná v průběhu měsíce září 2015. Pro uchycení vertikálních těles lze použít konzoly Z-U320, Z-U300 a Z-U144.

Objednání konzol

TypObjednací číslo
Dělená konzola VERTIKALZ- U558