Upevnění na stěnu – provedení HORIZONTAL

Popis

Designová otopná tělesa KORATHERM HORIZONTAL, KORATHERM HORIZONTAL - M a KORATHERM HORIZONTAL VKM mají ze zadní strany přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařených šest příchytek. 

Poloha příchytek a tabulka rozměrů

KORATHERM HORIZONTAL, KORATHERM HORIZONTAL-K, KORATHERM HORIZONTAL - M, KORATHERM HORIZONTAL VKM
H [mm]L [mm]500 ÷ 160018002000230026003000
144A505050505050
B555555
C160160160160160160
D160160160160160160
E-9001000115013001500
F------
218A505050505050
B252525252525
C160160160160160160
D160160160160160160
E-9001000115013001500
F------
366÷958A125125125125125125
B252525252525
C160160160160160160
D160160160160160160
E-9001000115013001500
F-900 *1000 *115013001500

* Platí pro typ 20, 21 a 22.

Umístění

TypK10H / K10VM / K10H / K10RK11V / K11VM / K11H / K11HK / K11HM / K11HVKMK20V / K20VM / K20H / K20HK / K20HM / K20R / K20HVKMK21H / K21HM / K21HK / K21HVKMK22H / K22HK / K22HM / K22HVKM
X16363767675
X29999112112155

Hodnoty X1X2 jsou závislé na typu skutečně použité upevňovací konzoly.

Konzoly pro upevnění na stěnu

Pro upevnění na stěnu doporučujeme použít Navrtávací konzolu 18/120 (obj. číslo Z-U144).

Při volbě jiného typu konzol např. Stěnové konzoly jednoduché (Z-U320) nebo Stěnové konzoly jednoduché - úhlové (Z-U300) je nutno respektovat stanovený počet konzol uvedený v katalogu KORATHERM na str. 26 nebo na str. 27.

 • Sada obsahuje dvě konzoly a dvě opěrky
 • Kovové díly pozinkovány
 • Přednostní použití pro zdiva z plných i děrovaných cihel a pórobetonu
 • Pro vrtání do stěny je nutné použít vrták ø 18 mm
 • Maximální svislé zatížení konzoly je 1000 N při D = 50 mm

Počet konzol

Pro upevnění tělesa je nutné vždy použít minimálně dvě navrtávací konzoly 18/120, pro tělesa o délce 1800 mm a delší musí být použity minimálně tři konzoly.

Objednání konzol

TypObjednací číslo
Navrtávací konzola 18/120Z - U144

Stěnová konzola jednoduchá (Z-U320)

 • Sada obsahuje dvě konzoly, dvě opěry, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky ø 10 mm
 • Kovové díly pozinkovány
 • Použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
 • Umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti D = 40 mm od stěny
 • Maximální svislé zatížení konzoly je 500 N

Objednání konzol

TypObjednací číslo
Konzola stěnová jednoducháZ-U320

Počet konzol

Stěnová konzola jednoduchá – úhlová (Z-U300)

 • Sada obsahuje jednu levou a jednu pravou konzolu, dvě opěry, vruty 8 x 60 mm, hmoždinky ø 10 mm
 • Kovové díly pozinkovány
 • Použití pro betonové konstrukce a zdiva z pórobetonu a plných cihel
 • Umožňuje upevnění na stěnu ve vzdálenosti D = 54 nebo 36 mm od stěny
 • Maximální svislé zatížení konzoly je 700 N

Objednání konzol

TypObjednací číslo
Konzola stěnová jednoduchá - úhlováZ-U300

Počet konzol