Přeskočit na navigaci

RADIK PLAN VK - deskové otopné těleso

Popis

Model RADIK PLAN VK je deskové otopné těleso v provedení PLAN a v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.


Technické údaje

Detail

  Výška H 300, 400, 500, 600, 900 mm
Délka L 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000 mm
Hloubka B
- Typ 11 PLAN VK 65 mm
- Typ 21 PLAN VK 68 mm
- Typ 22 PLAN VK 102 mm
- Typ 33 PLAN VK 157 mm
Připojovací rozteč 50 mm
Připojovací závit 6 × G½ vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C
Připojení otopného tělesa pravé spodní

Způsoby připojení

pravé spodní
φ = 1

Přehled typů

Typ 11 PLAN VK
Typ 21 PLAN VK
Typ 22 PLAN VK
Typ 33 PLAN VK

Tlaková ztráta

U dvoutrubkové otopné soustavy pro správnou funkci otopných těles je nezbytné stanovit výpočtem a uvést v projektové dokumentaci stupeň přednastavení ventilu. Při realizaci otopné soustavy musí být montážní firmou respektován.

U jednotrubkové otopné soustavy je nutno ventil nastavit na stupeň 6. Pro nastavení požadovaného hmotnostního průtoku otopným tělesem doporučujeme použít kompaktní připojovací armaturu, která má pevně nastaven nebo má nastavitelný podíl zatékání teplonosné látky do otopného tělesa.

 


Infolinka - 800-111-506

ČeskoInternationalDeutschlandAustriaFranceРоссияPolskaБьлгария